Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2014-03-04 15:23

Afrykański pomór świń. Wizyta wojewody mazowieckiego i wiceministra rolnictwa w Łosicach

28 lutego br. w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach odbyło się spotkanie dotyczące bieżących działań związanych z wykryciem ASF w województwie podlaskim. Przed spotkaniem z hodowcami trzody chlewnej i przedstawicielami społeczności lokalnej wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wiceminister rolnictwa Tadeusza Nalewajk, wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak oraz starosta łosicki Czesław Giziński spotkali się z samorządowcami, służbami, strażami, inspekcjami. Podczas tego spotkania przedstawiono poziom realizacji rekomendacji z posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego z dnia 21 lutego br. 

Więcej...

2014-02-27 11:43

Zapraszamy na spotkanie z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim

Zapraszamy na spotkanie

z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim

w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń w powiecie łosickim

Spotkanie odbędzie się w Łosicach

28 lutego br. o godz. 13.00

w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

(ul. Radzyńska 1, wejście od strony hali sportowej)

Więcej...

2014-02-25 09:09

Zawiadomienie

Łosice, dnia  24.02.2014 r. 

GKN. 6873.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

  

Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  18 lutego 2014r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Platerów  postępowanie  w  sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 141,203,229,268,270,305,337 o łącznej pow.2,8374 ha położonych w Hruszewie gm. Platerów.

Więcej...

2014-02-20 15:58

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 lutego 2014r.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Więcej...

2014-02-20 14:18

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ASF

tl_files/starostwo/aktualnosci/2014/2014.02.20_asf/pig-214349_640.jpg

Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 18 lutego 2014r

dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Komisja Europejska ogłosiła strefę buforową w części województw wschodniej Polski. Za "skażone afrykańskim pomorem świń" uznała m.in. Powiat Łosicki

Decyzja będzie miałą zastosowanie do 14 marca 2014r.

Więcej...

2014-02-20 14:00

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń

20 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie poświęcone afrykańskiemu pomorowi świń.

Więcej...

2014-02-18 10:52

Rusza Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów po raz dziesiąty przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. St. Czernika. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 1986 roku, wtedy miała miejsce pierwsza edycja konkursu – lokalna. Zainteresowanie ze strony uczestników zaskoczyło ówczesnych organizatorów i dlatego już w następnym roku zasięg imprezy objął całą Polskę. Jego wydawniczym pokłosiem jest zbiór wierszy laureatów pt. Otwieranie samotności. Wówczas zdecydowano o cykliczności imprezy, która od tej pory miała odbywać się co dwa lata.

Więcej...