Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2014-04-30 09:24

I Dostawa Specjalnych Samochodów Pożarniczych

W dniu 29.04.2014 r. zostały dostarczone pierwsze 3 specjalne samochody pożarnicze w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013.

Więcej...

2014-04-28 12:54

Obchody kanonizacji Jana Pawła II

25 kwietnia po wieczornej Mszy Świętej w Kościele Św. Zygmunta w Łosicach odbył się koncert zatytułowanym „Śpiewnik Papieski” w wykonaniu Teatru „ES” z Siedlec.

Więcej...

2014-04-28 12:48

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Łosicach

25 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie wicepremiera Janusza Piechociński z samorządowcami i hodowcami trzody chlewnej powiatu łosickiego. 

Więcej...

2014-04-17 13:29

Realizacja przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na wydanie publikacji pt.: „Poznaj Powiat Łosicki – Przewodnik Turystyczny” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zapraszamy do składania ofert turystycznych w celu zamieszczenia w wyżej wymienionej publikacji. 

Więcej...

2014-04-17 12:34

Spotkanie informacyjne nt. pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

16 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie informacyjne dla producentów świń z obszaru objętego ograniczeniami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń dzików nt. pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego Andrzej Różyczki wraz z pracownikami ARR, Wicestarosta Łosicki Mariusz Kucewicz oraz kierownik Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bogdan Białek. 

Więcej...

2014-04-15 13:17

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej...

2014-04-15 11:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  11 września 2013 r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Olszanka  postępowanie  w  sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 44, 120, 134, 335, 375 o łącznej pow. 1.9053 ha położonych w obrębie Bejdy. 

Więcej...