Od dnia 13 października 2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

 

Od dnia 13 października  2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów, bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, prosimy o pozostawienie dokumentów
w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

umawianie wizyty, sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
umawianie wizyty, sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

2. Powiatowy Urząd Pracy

umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
rejestracji - 83 357 19 61
pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52
cudzoziemców - 83 357 19 51
potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

3. Pozostałe różne sprawy

umawianie wizyty – 83 357 19 29

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

1.Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

umawianie wizyty - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

umawianie wizyty - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

3. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

umawianie wizyty – 83 357 19 37

W celu załatwienia sprawy proszę dzwonić pod właściwy numer telefonu podany wyżej.

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 29 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl.

Informujemy, że Kasa Urzędu będzie zamknięta. W związku z tym dokonywanie płatności należnych opłat może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową. >>>Numery kont<<<


Aktualności

2012-10-02 10:09

Informacja Starosty Łosickiego

Informacja Starosty Łosickiego

dotycząca  scalenia gruntów w Wyrzykach

         W dniu 23 września 2012 r. we wsi Wyrzyki odbyło się zebranie ogólne uczestników scalenia części gruntów tej wsi( głównie lasu) kończące postępowanie scaleniowe, które było prowadzone od dnia 1 maja 2011r. Scaleniem objęto grunty o pow. 47,66 ha znajdujące się głównie we współwłasnościach ...

Więcej...

2012-09-27 09:34

Rajd Rowerowy 2012

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.09.27_rajd_rowerowy/plakat rajd rowerowy-w120-h120.jpg

Powiatowe Stowarzyszenie

Animatorów kultury

 

zaprasza na Rajd Rowerowy

pn.

"Cudze chwalicie, swego nie znacie - 

nad Bugiem rowerem i kajakiem"

Więcej...

2012-09-25 11:21

Pieczarkalia 2012

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.09.25_Pieczarkalia_2012/PICT0176-w120-h120.jpg XII Łosickie Święto Pieczarki w dniach 20-21 września 2012r. gościło wielu wystawców związanych z pieczarkarstwem. Jest to największa tego typu impreza w kraju, która w tym roku odbyła się w Siedlcach.

Więcej...

2012-09-20 13:43

Dożynki Powiatowe Huszlew 2012

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.09.24_dozynki_powiatowe_2012_miniatury/Miniatura-w120-h120.jpgDnia 16 września 2012 roku w Huszlewie na terenie boiska sportowego przy Zespole Szkolno Wychowawczym odbyły się uroczystości dożynkowe Powiatu Łosickiego. Uroczystość „Święta Plonów” to piękna polska tradycja, szczególny dzień zamykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny.

Więcej...

2012-09-11 15:04

Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych

Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się wzrost pożarów w gospodarstwach rolnych. Spowodowane jest to tym, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Więcej...

2012-09-11 13:25

Zebranie uczestników scalenia gruntów w Wyrzykach

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2012 r o godz. 1500

w świetlicy wiejskiej w Wyrzykach odbędzie  się ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów, na którym – zgodnie z art.30 ustawy z dn.26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – dokonam protokólarnego wprowadzenia uczestników  scaleniaw posiadanie  gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia na podstawie decyzji z dn. 27 lipca 2012 r. nr GKN.6832.1.2011.

Jednocześnie informuję, że termin wprowadzenia w posiadanie będzie skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

Więcej...

2012-09-07 13:34

Ogłoszenie dot. zmian w dokumentacjach konkursowych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), zostały wprowadzone zmiany w dokumentacjach dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012.

Więcej...