Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2020-08-06 15:13

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 06.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 76/(2)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 0 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 4(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 7/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Więcej...

2020-08-05 15:15

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 05.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 76/(5)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 0 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 8(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 7/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Więcej...

2020-08-05 15:10

Konferencja Związku Samorządów Polskich w Żelechowie

W dniu dzisiejszym 3 sierpnia 2020 roku Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk Uczestniczyła w Konferencji dot. Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz podziału Województwa Mazowieckiego zorganizowanej przez Związek Samorządów Polskich w Żelechowie. W spotkaniu uczestniczył Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Posłowie.

Powiat łosicki w ramach FDS przygotowuje wnioski do złożenia w ramach aktualnie ogłoszonego naboru!

Więcej...

2020-08-04 15:03

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Powiat Łosicki pozyskał 72 705,00 zł na program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

30 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk oraz Wicestarosta Łosicki Stefan Iwanowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisali umowę dofinansowania na zadanie w ramach Projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Wartość dofinansowania to 72 705,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym zakup laptopów, sprzętu audiowizualnego, itp. Zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek , środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Więcej...

2020-08-04 13:47

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 04.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 78/(5)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 0 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 8(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 7/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Kolejne dwa przypadki w powiecie łosickim to starsza kobieta i starszy mężczyzna hospitalizowani w oddziale zakaźnym siedleckiego szpitala.

Więcej...

2020-08-01 10:00

Wystawa „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę” – do pobrania

 

Wystawa elementarna została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku.

Jest pierwszą – w całości kolorową – wystawą o Powstaniu Warszawskim, dzięki kunsztownemu procesowi koloryzacji zdjęć czarno-białych dokonanemu przez Mikołaja Kaczmarka.

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA i kolekcji prywatnych.

Zachęcamy do pobrania pliku z wystawą zamieszczonego na stronie (w dwóch formatach B1 i A3) i wydrukowania całości, złożonej z 14 plansz.

 

Więcej...

2020-08-01 08:45

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Instytut Pamięci Narodowej odda hołd Powstańcom Warszawskim, uczestnicząc w uroczystościach państwowych i organizując wydarzenia w całej Polsce.

Więcej...