Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2020-08-10 15:00

OGŁOSZENIE

Z uwagi na urlop pracownika w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r. nie będą załatwiane sprawy z zakresu praw konsumenckich.

Za wynikające z tego powodu utrudnienia w załatwianiu spraw konsumenckich, Interesantów Przepraszamy.

 

Starosta
Katarzyna Klimiuk

Więcej...

2020-08-10 14:52

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 10.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 66/(2)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 1 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 8/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Kolejny potwierdzony przypadek w powiecie łosickim to młody mężczyzna, który był objęty kwarantanną.

Więcej...

2020-08-07 14:47

Raport o stanie powiatu za 2019 r.

Uprzejmie informuję, że na sesji w dniu 18 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu Łosickiego  rozpatrzy „Raport o stanie powiatu za 2019 r.”.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą  zabrać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020, poz.920), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie powiatu za 2019 r.” dostępny jest pod adresem :

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/240715

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Gromadzki

Więcej...

2020-08-06 15:13

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 06.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 76/(2)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 0 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 4(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 7/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Więcej...

2020-08-05 15:15

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 05.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 76/(5)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 0 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 8(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 7/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Więcej...

2020-08-05 15:10

Konferencja Związku Samorządów Polskich w Żelechowie

W dniu dzisiejszym 3 sierpnia 2020 roku Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk Uczestniczyła w Konferencji dot. Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz podziału Województwa Mazowieckiego zorganizowanej przez Związek Samorządów Polskich w Żelechowie. W spotkaniu uczestniczył Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Posłowie.

Powiat łosicki w ramach FDS przygotowuje wnioski do złożenia w ramach aktualnie ogłoszonego naboru!

Więcej...

2020-08-04 15:03

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Powiat Łosicki pozyskał 72 705,00 zł na program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

30 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk oraz Wicestarosta Łosicki Stefan Iwanowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisali umowę dofinansowania na zadanie w ramach Projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Wartość dofinansowania to 72 705,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym zakup laptopów, sprzętu audiowizualnego, itp. Zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek , środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Więcej...