Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<
Aktualności

2013-07-17 12:16

Festyn Nadbużański - Dzień 1

XIV Festyn Nadbużański

            13 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się I Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu, w którym uczestniczyło 14 zespołów muzycznych. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Celem tego przeglądu było przede wszystkim popularyzacja kultury podlaskiej, a w szczególności tradycji muzycznych. Otwarcia Przeglądu dokonali: Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki. 

Więcej...

2013-07-09 09:28

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z   o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 18.06.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 135.2013, udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych:

Nr 2050W Łosice- Hadynów- Krzesk – dr. Nr 2 w msc Olszanka;

Nr 2032 W Olszanka – Korczówka – gr. woj. –(Krzywica) w msc. Olszanka;

Nr 3666 W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka w msc. Olszanka zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 821, 823, 828,

 

Więcej...

2013-06-27 12:41

Dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

dla

PRZEDSIĘBIORCÓW oraz

OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 odbywają się dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

Więcej...

2013-06-26 14:06

Nowe Połączenia PKS

Więcej...

2013-06-20 14:48

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH

UWAGA KONSUMENCI !

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE:

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH


Osobami uprawnionymi do zwolnionia od opłat abonamentowych są m.in.:
 

  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  •  osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  •  osoby posiadające orzeczenie o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

Więcej...

2013-06-18 10:44

OGŁOSZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013  r., poz. 267) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, w dniu 06.06.2013 r. na wniosek Urzędu Gminy w Starej Kornicy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych do wprowadzania ścieków (wód deszczowych ) do ziemi  w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej Nr 447 oraz na działkach geodezyjnych Nr 422 i 469 w miejscowości „Stara Kornica” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

Więcej...

2013-05-31 14:27

OGŁOSZENIE

Starosta Łosicki ogłasza o wydaniu postanowienia z dn.17 maja 2013 r.  GKN.6832.1.2013 dotyczącego wszczęcia postępowania scaleniowego na części obrębu Hołowczyce gm. Sarnaki o pow.304,98 ha. Postanowienie to zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia we wsi Hołowczyce w dniu 26 maja 2013 r. i w ciągu 14 dni od tej daty jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz we wsiach Hołowczyce Stare i Hołowczyce Nowe.

Więcej...