Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-12-27 12:35

BĄDŹMY ROZWAŻNI, UŻYWAJĄC PETARD I FAJERWERKÓW APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

5-letnia dziewczynka zginęła w zeszłym roku podczas sylwestrowej nocy w Warszawie. Trafiona w głowę fragmentem jednego z fajerwerków zmarła, mimo natychmiastowego wezwania pomocy. Takie tragiczne wydarzenia muszą uświadomić nam, że z materiałami pirotechnicznymi nie ma i nie może być żartów* Nawet przy zachowaniu środków ostrożności i opiece dorosłych, nietrudno o wypadek. Już za kilka dni, jak co roku w Noc Sylwestrową, niebo rozbłyśnie światłem tysięcy petard i fajerwerków. Pamiętajmy jednak, że odpalane w miejscach publicznych lub na posesjach prywatnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Wśród najczęstszych obrażeń są rany dłoni ze szczególnym uwzględnieniem palców oraz rany twarzy, oczu i uszu. Wiele z nich ma charakter nieodwracalny...

Więcej...

2013-12-27 07:39

Upadki w rolnictwie - Informacja KRUS

Upadki osób to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych, którym ulegają rolnicy

Więcej...

2013-12-23 10:14

Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego 2013

20 grudnia w tradycyjnej przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczestniczyli starosta Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, radni powiatowi, kierownicy jednostek podległych, służb, inspekcji, przedstawiciele placówek edukacyjnych, duchowieństwa, samorządu Miasta i Gminy Łosice i gmin powiatu oraz sektora biznesowego.

Więcej...

2013-12-20 15:26

Spotkanie opłatkowe pracowników Centrum Administracyjnego w Łosicach

W dniu 20 grudnia 2013 roku odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników Łosickiego Centrum Administratcyjnego.

Więcej...

2013-12-19 13:50

Biały Orlik - godziny otwarcia w okresie świątecznym 2013-2014

Godziny Otwarcia Lodowiska „Biały Orlik” w Łosicach w okresie od 24.XII.2013 do 01.01.2014r

Więcej...

2013-12-17 13:17

Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców

16 grudnia 2013r. podczas Sesji Rady Powiatu Łosickiego zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

Więcej...

2013-12-12 13:07

Obwieszczenie

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Więcej...