Od dnia 13 października 2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

 

Od dnia 13 października  2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów, bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, prosimy o pozostawienie dokumentów
w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

umawianie wizyty, sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
umawianie wizyty, sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

2. Powiatowy Urząd Pracy

umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
rejestracji - 83 357 19 61
pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52
cudzoziemców - 83 357 19 51
potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

3. Pozostałe różne sprawy

umawianie wizyty – 83 357 19 29

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

1.Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

umawianie wizyty - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

umawianie wizyty - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

3. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

umawianie wizyty – 83 357 19 37

W celu załatwienia sprawy proszę dzwonić pod właściwy numer telefonu podany wyżej.

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 29 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl.

Informujemy, że Kasa Urzędu będzie zamknięta. W związku z tym dokonywanie płatności należnych opłat może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową. >>>Numery kont<<<


Aktualności

2014-04-28 12:54

Obchody kanonizacji Jana Pawła II

25 kwietnia po wieczornej Mszy Świętej w Kościele Św. Zygmunta w Łosicach odbył się koncert zatytułowanym „Śpiewnik Papieski” w wykonaniu Teatru „ES” z Siedlec.

Więcej...

2014-04-28 12:48

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Łosicach

25 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie wicepremiera Janusza Piechociński z samorządowcami i hodowcami trzody chlewnej powiatu łosickiego. 

Więcej...

2014-04-17 13:29

Realizacja przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na wydanie publikacji pt.: „Poznaj Powiat Łosicki – Przewodnik Turystyczny” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zapraszamy do składania ofert turystycznych w celu zamieszczenia w wyżej wymienionej publikacji. 

Więcej...

2014-04-17 12:34

Spotkanie informacyjne nt. pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

16 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie informacyjne dla producentów świń z obszaru objętego ograniczeniami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń dzików nt. pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego Andrzej Różyczki wraz z pracownikami ARR, Wicestarosta Łosicki Mariusz Kucewicz oraz kierownik Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bogdan Białek. 

Więcej...

2014-04-15 13:17

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej...

2014-04-15 11:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  11 września 2013 r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Olszanka  postępowanie  w  sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 44, 120, 134, 335, 375 o łącznej pow. 1.9053 ha położonych w obrębie Bejdy. 

Więcej...

2014-04-15 10:56

Mammobus w Twojej miejscowości

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Więcej...