Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2016-04-01 10:44

Decyzja dotycząca działek we wsi Chłopków, gmina Platerów

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

Więcej...

2016-04-01 10:41

Decyzja dotycząca działek we wsi Czuchów, gmina Platerów

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

Więcej...

2016-03-30 07:57

Decyzja dotycząca działki 171, we wsi Krzywośnity gmina Huszlew

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępo-wania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Huszlew

 

Więcej...

2016-03-22 10:14

Debata pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy

21 marca w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach odbyła się debata pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy.  

Więcej...

2016-03-14 15:21

Delegacja z Ukrainy w placówkach edukacyjnych

11 marca br. na prośbę p. Marii Daszko dyrektora i p. Grzegorza Szymanka wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie, w Łosicach gościła delegacja dyrektorów szkół i pracowników administracji z Zaporoża na Ukrainie.

Więcej...

2016-03-14 14:54

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Więcej...

2016-03-14 12:11

Najlepsi hodowcy bydła mlecznego w Powiecie Łosickim

W dniu 11 marca 2016 r. w hotelu Wersal w Siedlcach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Związku Hodowców Bydła w powiecie siedleckim i łosickim.

Więcej...