Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2015-09-22 14:01

Dożynki Powiatowe w Starej Kornicy

Dnia 20 września 2015 roku w Starej Kornicy odbyły się uroczystości dożynkowe Powiatu Łosickiego, których organizatorami byli: Powiat Łosicki oraz Gmina Stara Kornica.

Uroczystość „Święta Plonów” tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy, po której korowód dożynkowy pod przewodnictwem Starostów Dożynkowych z gminy Huszlew Pani Justyny Stefaniuk i Pana Marka Gromadzkiego przeszedł na plac imprezy, gdzie rozpoczęła się oficjalna część. Podczas tej części uroczystości zaproszeni głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali szczególne znaczenie uroczystości dożynkowych, znaczenie chleba oraz pracy rolnika.

Więcej...

2015-09-03 13:20

Dożynki Powiatowe w Starej Kornicy

Starosta Łosicki zaprasza wszystkich chętnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych do zaprezentowania swoich produktów i usług podczas Dożynek Powiatowych w Starej Kornicy organizowanych 20.09.2015r. To cykliczne wydarzenie, stanowi okazję do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców Państwa wyrobów. To również doskonała sposobność do popularyzacji wśród społeczeństwa pamięci i wiedzy o dawnych, a ginących dziś zawodach.

Więcej...

2015-09-01 15:28

ANKIETA - wrotamazowsza.pl

Głownym celem strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego jest osiagnięcie spójności terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w naszym województwie. Jednym z elementów przyczyniających się do osiagnięcia tego celu jest cyfryzacja i unformatyzacja regionu. Działania te są spójne z pragmatycznymi oczekiwaniami mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji tj: szybszym załatwieniem wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną i łatwym oraz powszechnym dostepem do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie.

Więcej...

2015-09-01 13:21

Otwarcie zmodernizowanego zalewu łosickiego

28 sierpnia br. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego Zalewu Łosickiego.

W ramach zadania: Zagospodarowanie otoczenia Zalewu Łosickiego, jako miejsca rekreacji i pobytu turystów odwiedzających subregion nadbużański - 2014 wykonano wokół zalewu chodnik wraz z oświetleniem, zamontowano basen rekreacyjny, pomost pływający, zakupiono 10 kajaków, 5 urządzeń siłowni zewnętrznej, 10 rowerów, uruchomiono stronę internetową zalew.losice.pl.

Więcej...

2015-09-01 08:02

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej zaprasza

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, działając jako Partner „CENTRUM WOLONTARIATU” w Warszawie – Lidera Projektu „AKTYWNI DO SETKI” zaprasza seniorów i wszystkich chętnych do działania w ramach Wolontariatu: na „Spacer historyczny po Łosicach” i promocję wolontariatu Seniorów i na dwa spotkania dla seniorów 60+ i wszystkich chętnych do działania w ramach Wolontariatu.

Szczegóły w załącznikach.

Więcej...

2015-08-27 08:24

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". 

Więcej...

2015-08-11 13:09

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.267, ze zm./ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 03.08.2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stara Kornica, Kornica 191,

08-205 Kornica postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w msc. Rudka od km 0+000 do km 0+128,25 w ramach zadania pn. budowa i przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w msc. Rudka na działkach o nr ewid. 220/4, 220/6, 644/1, 644/2.

Więcej...