Od dnia 13 października 2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

 

Od dnia 13 października  2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów, bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, prosimy o pozostawienie dokumentów
w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

umawianie wizyty, sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
umawianie wizyty, sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

2. Powiatowy Urząd Pracy

umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
rejestracji - 83 357 19 61
pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52
cudzoziemców - 83 357 19 51
potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

3. Pozostałe różne sprawy

umawianie wizyty – 83 357 19 29

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

1.Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

umawianie wizyty - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

umawianie wizyty - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

3. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

umawianie wizyty – 83 357 19 37

W celu załatwienia sprawy proszę dzwonić pod właściwy numer telefonu podany wyżej.

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 29 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl.

Informujemy, że Kasa Urzędu będzie zamknięta. W związku z tym dokonywanie płatności należnych opłat może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową. >>>Numery kont<<<


Aktualności

2014-07-17 13:36

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

Starosta  Łosicki  informuje, że

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Klimczyce-Kolonia gminy Sarnaki

Więcej...

2014-07-16 10:47

XV Festyn Nadbużański - podsumowanie 2. dnia

Drugi dzień festynu rozpoczął Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki.

W drugim dniu festynu swoją obecnością zaszczycili nas Pan Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP, Pani Emilia Jędrej – Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Instytucji Partnerów Rynku Pracy w Warszawie, Pan Piotr Karaś – Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach oraz współorganizator imprezy Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie środków pozyskanych z UE na rozwój powiatu łosickiego, w tym na infrastrukturę, aktywizację zawodową bezrobotnych i rozwoju przedsiębiorczości.

Następnie scenę zdominował pełne energii i dobrego humoru kobiety z zespołu Babeczki Podlaskie, które bawiły najmłodszych uczestników imprezy Pszczółkowymi hitami.

Więcej...

2014-07-15 13:46

XV Festyn Nadbużański - Podsumowanie 1. dnia

II Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu

 

12 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się II Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu, w którym uczestniczyło 15 zespołów muzycznych. Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Przegląd był sfinansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Cel przeglądu to przede wszystkim popularyzacja kultury podlaskiej, a w szczególności tradycji muzycznych. Otwarcia konkursu dokonali: Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki. 

Więcej...

2014-07-10 12:38

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Więcej...

2014-07-09 08:57

Kolejne atrakcje!

Z okazji Festynu Nadbużańskiego w ramach warsztatów muzycznych "Czas na Muzykę" 13 lipca o 13.00 odbędzie się koncert "Bug River Music". 

Więcej...

2014-07-08 09:01

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO w ŁOSICACH dotycząca zbiórek publicznych

Informuję, że dniem 18.07.2014 wchodzi w życie ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (DZ.U. z 2014 r. poz. 498).
Ustawa wprowadza elektroniczne formy zgłaszania zbiórek oraz ich publikacje na specjalnie utworzonym portalu internetowym, który jest obsługiwany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Więcej...

2014-07-03 12:28

"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu"

W dniu 15 lipca 2011 roku został powołany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227) Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AISD w województwie Mazowieckim. 

Więcej...