Aktualności

2012-04-17 08:39

VI Wiosna na polu i w ogrodzie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach i Miasto Siedlce po raz kolejny zorganizowało „VI Wiosnę na polu i w ogrodzie"...

Więcej...

2012-04-17 08:37

Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach

Przedwiośnie, wiosna i wczesne lato to okresy, w których wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków, spowodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Za ponad 94% pożarów przy wypalaniu traw odpowiedzialny jest człowiek. Nadal bowiem wśród wielu rolników panuje przekonanie, że wypalenie suchej trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodych roślin...

Więcej...

2012-04-12 13:12

NIE WYPALAJMY TRAW - APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary w głównej mierze spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonani, że spalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego ...

Więcej...

2012-04-12 12:48

Mobilny Punkt Informacyjny

Informujemy, iż została rozpoczęta kolejna edycja akcji informacyjnej „Mobilny Punkt Informacyjny” organizowana przez Lokalne Punkty Informacyjne działające w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich.

Więcej...

2012-04-05 13:32

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do postanowień art.23 ustawy z dn.23 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (jt.Dz.U z 2003 r. nr 178 poz.1749 z późn.zm) zawiadamiam, że w dniu 29. 04.2012 r. o godz.14.00 w świetlicy wiejskiej wsi Wyrzyki odbędzie się

zebranie-okazanie projektu scalenia gruntów części wsi Wyrzyki, który  został opracowany i wyznaczony w terenie.

Więcej...

2012-03-30 11:02

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach

Więcej...