Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Premier z wizytą w Powiecie Łosickim

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w środę 1 lipca br. spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami z Powiatu Łosickiego w Parku im. Króla A. Jagiellończyka.

Więcej...


Aktualności

2013-03-29 11:36

Decyzja

D e c y z j a

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr  67 o pow.0,09 ha, nr 400 o pow.0,78 ha oraz nr 474/2 o pow.o,004 ha położone w miejscowości Pietrusy gm.Olszanka stanowi mienie gromadzkie wsi Pietrusy.

Więcej...

2013-03-28 09:31

Ogłoszenie dla Organizacji Państwowych

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.

Więcej...

2013-03-28 08:54

Ogłoszenie dla Przedsiębiorców sektora turystyki

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka, w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.

Więcej...

2013-03-22 12:08

Etap powiatowy konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop wypadkowi?”

22 marca br. odbyło się rozstrzygnięcie etapu powiatowego II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkowi?”, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej...

2013-03-19 09:39

IV Turniej o Puchar Prezesa Firmy Wokas S.A

17.03.2013 odbył się IV Turniej o Puchar Prezesa Wokas S.A w turnieju udział wzięło osiem drużyn reprezentujących swoje firmy jaki i okolice

Więcej...

2013-03-19 09:10

Jubileuszowy X Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego

Łosicki Dom Kultury zaprasza na wielki maraton w tańcu nowoczesnym – Jubileuszowy X Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego. Impreza odbędzie się 23 marca 2013 r. w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach przy ul. Szkolnej 5.

Więcej...

2013-03-19 08:13

„Pomoc i poradnictwo skierowane do konsumentów w społecznościach lokalnych”

Federacja Konsumentów realizuje projekt „Pomoc i poradnictwo skierowane do konsumentów  w społecznościach lokalnych” dofinansowany  ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Więcej...