Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Premier z wizytą w Powiecie Łosickim

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w środę 1 lipca br. spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami z Powiatu Łosickiego w Parku im. Króla A. Jagiellończyka.

Więcej...


Aktualności

2013-04-17 12:17

Zawiadomienie

Starosta Łosicki zawiadamia, że zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287) w dniach od 6 maja do 24 maja 2013 r. w godzinach 8-15 w budynku Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6 pok.17 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów po modernizacji II etapu obrębu Rudnik gminy Łosice.

Więcej...

2013-04-15 14:03

70 rocznica wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny

14 kwietnia w Łosicach odbyły się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę pacyfikacji i wysiedleń na Zamojszczyźnie. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Zygmunta w Łosicach pod przewodnictwem proboszcza ks. kanonik Michała Śliwowskiego w intencji wysiedlonych z Zamojszczyzny oraz mieszkańców Ziemi Łosickiej, którzy udzielili im pomocy. Po mszy św. w uroczystym przemarszu poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy udali się pod obelisk, gdzie delegacje złożył wieńce.

Więcej...

2013-04-15 10:00

Konkurs BRD w Huszlewie

11 i 12 kwietnia w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie odbyły się powiatowe eliminiacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Pierwszego dnia w turnieju uczestniczyło 15 trzyosobowych drużyn szkół podstawowych.

Więcej...

2013-03-29 11:36

Decyzja

D e c y z j a

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr  67 o pow.0,09 ha, nr 400 o pow.0,78 ha oraz nr 474/2 o pow.o,004 ha położone w miejscowości Pietrusy gm.Olszanka stanowi mienie gromadzkie wsi Pietrusy.

Więcej...

2013-03-28 09:31

Ogłoszenie dla Organizacji Państwowych

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.

Więcej...

2013-03-28 08:54

Ogłoszenie dla Przedsiębiorców sektora turystyki

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka, w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.

Więcej...

2013-03-22 12:08

Etap powiatowy konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop wypadkowi?”

22 marca br. odbyło się rozstrzygnięcie etapu powiatowego II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkowi?”, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej...