Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2014-02-07 10:06

Decyzja

na wniosek Sołtysa wsi Dzięcioły

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków wsi Dzięcioły gmina Łosice jako działki  nr 43  o pow.1,00 ha  i nr 118 o pow.0,22 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Dzięcioły

Więcej...

2014-01-28 09:15

XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Więcej...

2014-01-28 09:06

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w 2014 roku IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Więcej...

2014-01-28 08:33

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w styczniu br. rozpocznie się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

Więcej...

2014-01-21 15:25

Ostrzeżenie KPPSP w Łosicach dotyczące warunków atmosferycznych

W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi objawiającymi się m.in. nasileniem opadów śniegu, występowaniem bardzo niskich temperatur oraz silnego wiatru Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach przestrzega, że warunki te mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W załączeniu przedkładamy kilka praktycznych wskazówek i porad dotyczących w/w zagadnień.

 

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Łosicach

bryg. Sławomir Zaniuk

Więcej...

2014-01-17 13:40

II Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

II Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

Serpelice 2014

Organizator :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu      

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85) 655 77 06;

biuro@tygieldolinybugu.pljoanna@tygieldolinybugu.pl

Więcej...

2014-01-14 13:01

Ogłoszenie

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

S  T  A  R  O  S  T  Y     Ł  O  S  I  C  K  I  E  G  O

   

Zgodnie  z  art. 24a  ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jedn.tekst Dz.U. z 2010r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j ę,

 

że  projekty  operatów  opisowo-kartograficznych  dla  wszystkich obrębów  gminy  Sarnaki pow. łosicki województwo  mazowieckie  po modernizacji ewidencji gruntów i budynków  wyłożone   do  wglądu   osób zainteresowanych  w  dniach  28 października 2013 r. do 14 listopada 2013 r.     z  dniem  15 listopada 2013 r.

Więcej...