Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2021-02-02 08:05

5,5 mln wsparcia dla powiatu łosickiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Więcej...

2021-02-01 15:57

Oferta – Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łosickiego z lekkiej atletyki oraz uczestnictwo w zawodach sportowych różnego szczebla.

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 08.02.2021 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej...

2021-02-01 13:47

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Od 1 do 14 lutego 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

Więcej...

2021-02-01 10:12

Od 1 lutego otwieramy galerie handlowe i muzea. Przedłużamy pozostałe zasady bezpieczeństwa

Przedłużane są obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian.

Więcej...

2021-01-29 08:37

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Więcej...

2021-01-29 08:15

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Więcej...

2021-01-28 13:30

LOT nad Bugiem zaprasza na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty z kuchni wegetariańskiej, wegańskiej, mediów społecznościowych i fotografii!

Więcej...