Wielkanoc 2019

Aktualności

2019-03-01 13:40

Kondolencje

Więcej...

2019-03-01 12:21

Informacja - organizacje pozarządowe

    Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

    Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Więcej informacji w zakładce Konkursy ofert

Więcej...

2019-03-01 11:19

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.  

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Przez dziecko rozumie się - dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Więcej...

2019-03-01 08:31

Mistrzynie regionu w piłce ręcznej

    Dnia 28.02.2019r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach odbył się finał regionu w mini piłce ręcznej dziewcząt w kategorii Dzieci. Mistrzyniami regionu i złotymi medalistkami zostały zawodniczki SP nr 1 w Łosicach - PUKS „Jedynka” Łosice. Trenerami zawodniczek są: Iwona Muder i Artur Chmielnicki. 

Więcej...

2019-03-01 07:45

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Więcej...