Aktualności

2017-03-31 10:52

Konkurs plastyczny

    Starostwo Powiatowe w Łosicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „TORBĘ NADBUŻAŃSKĄ”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie torby (uszycie, wydzierganie, wyszydełkowanie, pomalowanie, ozdobienie). Prace powinny nawiązywać bądź wykorzystywać motywy i symbole związane z historią, kulturą, przyrodą, folklorem nadbużańskim.  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby potrafiące robić na drutach, szydełku, szyć itp.

Więcej...

2017-03-28 14:03

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na warunkach i zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Więcej...

2017-03-27 14:41

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach poszukuje wykonawcy.

Więcej...

2017-03-27 14:18

Startuje konkurs plastyczny "Piastowskie pary"!

    Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piastowskie pary”. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i pogłębiania wiedzy o pierwszych władcach polskich.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej z dynastii Piastów.

Technika wykonania prac jest dowolna, wymagany format A3. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, z dopiskiem PIASTOWSKIE PARY.

Więcej...

2017-03-27 14:08

Rajd Pieszy i Nordic Walking „W poszukiwaniu wiosny”

    25 marca odbył się kolejny Rajd Pieszy i Nordic Walking organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, Klub Sportowy „Jedynka” Łosice, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tym razem pod hasłem „W poszukiwaniu wiosny” czterdziestoosobowa grupa uczestników rajdu udała się do Czuchowa Pieńków, aby stamtąd ruszyć w trasę przez Zaborze i dolinę Tocznej.

Więcej...

2017-03-24 08:25

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS

    Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok

Więcej...