Aktualności

2018-11-07 10:39

Ogłoszenia Zarządu Powiatu Łosickiego

Uchwała Nr 211/2018 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łosickiego w 2019 r.

 

Uchwała Nr 212/2018 Zarząd Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łosickiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia niedpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Więcej...

2018-11-02 14:18

Uwaga krwiodawcy!

Więcej...

2018-10-19 13:30

Wyróżnieni dyrektorzy

    18 października 2018 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w trakcie, której uhonorowano nauczycieli i pracownicy oświaty odznaczeniami państwowymi. Wręczono: 2 Złote Krzyże Zasługi, 2 Srebrne Krzyże Zasługi, 2 Brązowe Krzyże Zasługi, 20 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 27 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i 12 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe – 81 Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej...

2018-10-19 12:04

Powiat Łosicki w czołówce rankingu Pisma "Wspólnota"

Powiat Łosicki w obecnej kadencji samorządu znalazł się w czołówce najlepiej inwestujących samorządów. W opublikowanym niedawno rankingu „Wykorzystanie środków unijnych” zajął IV miejsce w kategorii POWIATY.

Więcej...

2018-10-18 13:13

Zmodernizowana ulica Targowa

    17 października 2018 r. uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 2059W ul. Targową w Łosicach

    Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

    Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Łosickim została zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Więcej...

2018-10-18 10:37

JAK ODDAĆ GŁOS?

"Wybory samorządowe 2018: Jak oddać głos? - I tura"  - to tylko jeden spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. 

 

 

Więcej informacji i więcej spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi można znaleźć we wszystkich serwisach internetowych PKW (pkw.gov.plwybieramwybory.plwybory2018.pkw.gov.pl) oraz na profilach PKW w mediach społecznościowych (Facebook - PKWFacebook - Wybieram WyboryTwitterYouTube).

Więcej...