Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2020-12-28 15:00

Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.

Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.
Zarówno Pani Joanna Gąska jak i jakaś Pani z Kuriera Podlaskiego używają
manipulacji i rozpowszechniają nieprawdę. Wygląda to mniej więcej tak:
Ksiądz nie może wstępować w związek małżeński, gdyż obowiązuje go
celibat. Ponieważ starosta Janusz Kobyliński deklaruje, że jest
katolikiem, chodzi do Kościoła jest obowiązany odmawiać modlitwę poranną
i wieczorną, wykonuje więc niektóre czynności co ksiądz, to czy starosta
będąc w związku małżeńskim nie łamie prawa?
Nikt z ARiMR nie potwierdził złamania jakiegokolwiek prawa, co więcej
praktyka jest zupełnie inna. Pan Bogdan Białek będąc Kierownikiem Biura
Powiatowego ARiMR w Łosicach przez 4 lata był jednocześnie CZŁONKIEM
ZARZĄDU POWIATU. Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan prawny nie ma
przepisu, który by zaliczał ARiMR do administracji rządowej, a w ustawie
z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
2020r. poz.1220) ARiMR NIE WYSTĘPUJE.
Manipulacja nr.2
Art.26 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym:
Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w
organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w
administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata
członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub
zatrudnienia.
Wyraźnie wynika z zapisu, że dotyczy to przypadku gdy członek zarządu
powiatu zostanie wybrany na posła bądź senatora lub zatrudniony w
administracji rządowej. NIDGY ODWROTNIE. Idąc na sesję Rady Powiatu
kandydat musiałby zrezygnować z mandatu posła bądź senatora lub zwolnić
się z pracy nie wiedząc czy zostanie wybrany. Przykład Pani Starosty
Katarzyny Klimiuk która została wybrana na starostę 20 listopada
2018r.będąc jednocześnie zastępcą dyrektora departamentu w
ministerstwie. Czy straciła mandat starosty w dniu wyboru? NIE.
Pracowała w ministerstwie do 26 listopada 2018r., chociaż bezsprzecznie
była to administracja rządowa.
Manipulacja nr.3
Pisząc artykuł pani ,,zapomniała" o art.152 kodeksu pracy - Pracownikowi
przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego. płatnego urlopu
wypoczynkowego zwanego dalej urlopem ust.2 PRCOWNIK NIE MOŻE ZRZEC SIĘ
PRAWA DO URLOPU, (Dz.U.2020 poz.1320)
Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje w art. 25 b pkt 4 sytuację
która jest adekwatna do wymienionych wyżej:
Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka
zarządu powiatu lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza
powiatu, powołaniem skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3,
są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie nie
zrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3,
traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
Cieszy mnie że w przypadkach poprzednich nie było żadnej reakcji, a w
stosunku do mojej osoby taka wrzawa i manipulacja i niczym nie poparte
zarzuty. WIDAĆ ŻE PEWNE ,,UKŁADY SĄ ZAGROŻONE"
Janusz Kobyliński.

Więcej...

2020-12-28 14:25

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego - NPP i NPO 2021

Zarząd Powiatu Łosickiego informuje o rozstrzygnięciu otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r."

Pełna treść ogłoszeia dostępna w BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241793

Więcej...

2020-12-23 08:42

Boże Narodzenie 2020

Więcej...

2020-12-22 14:13

Małe przetwórstwo i RHD

Wnioski na małe przetwórstwo i RHD do czwartku, a osobiście tylko do środy

24 grudnia tego roku będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie finansowe przez tych rolników, którzy chcą rozwijać małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub przesyłką pocztową. Ponieważ w Wigilię placówki Agencji będą nieczynne, w tym dniu przekazać wniosek do oddziału regionalnego Agencji będzie można jedynie przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej...

2020-12-22 08:19

Konkurs ortograficzny dla dzieci i dorosłych - dyktanda.pl

Serwis edukacyjny dyktanda.pl serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Dyktandzie Zimowym, które organizowane będzie na przełomie grudnia i stycznia, w trakcie przerwy od zajęć szkolnych.

Konkurs rozpocznie się równocześnie ze startem świątecznej przerwy w szkołach (23.12.2020 r.) i potrwa przez cały okres wolny od zajęć, czyli do niedzieli 17 stycznia 2021 r. W tym przedziale czasu w portalu będą sukcesywnie pojawiać się kolejne dyktanda konkursowe. Łącznie przygotowano ich sto! Za uzupełnienie każdego dyktanda konkursowego uczestnik będzie otrzymywał punkty. Oceniana będzie liczba prawidłowych odpowiedzi, a także czas rozwiązania dyktanda - im szybciej (a przy tym poprawnie), tym lepiej.

Więcej...

2020-12-18 14:13

Zadanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z prognozą oceny oddziaływania na środowisko

Powiat Łosicki zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z prognozą oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) dla 18 obrębów w gminie Stara Kornica o pow. 963,0901 ha; 8 obrębów o pow. 1059,0892 ha w gminie Sarnaki, ogółem 2022,1793 ha.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241749

Więcej...

2020-12-17 16:40

Nowe zasady bezpieczeństwa od 28 grudnia do 17 stycznia 2021

Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

Więcej...