Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2014-02-20 14:18

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ASF

tl_files/starostwo/aktualnosci/2014/2014.02.20_asf/pig-214349_640.jpg

Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 18 lutego 2014r

dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Komisja Europejska ogłosiła strefę buforową w części województw wschodniej Polski. Za "skażone afrykańskim pomorem świń" uznała m.in. Powiat Łosicki

Decyzja będzie miałą zastosowanie do 14 marca 2014r.

Więcej...

2014-02-20 14:00

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń

20 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie poświęcone afrykańskiemu pomorowi świń.

Więcej...

2014-02-18 10:52

Rusza Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów po raz dziesiąty przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. St. Czernika. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 1986 roku, wtedy miała miejsce pierwsza edycja konkursu – lokalna. Zainteresowanie ze strony uczestników zaskoczyło ówczesnych organizatorów i dlatego już w następnym roku zasięg imprezy objął całą Polskę. Jego wydawniczym pokłosiem jest zbiór wierszy laureatów pt. Otwieranie samotności. Wówczas zdecydowano o cykliczności imprezy, która od tej pory miała odbywać się co dwa lata.

Więcej...

2014-02-18 08:46

Harmonogram wejść na lodowisko BIAŁY ORLIK w okresie ferii zimowych

Podczas ferii wejście na lodowisko tylko za symboliczna złotówkę. W załączeniu harmonogram wejść na lodowisko.

Więcej...

2014-02-07 10:06

Decyzja

na wniosek Sołtysa wsi Dzięcioły

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków wsi Dzięcioły gmina Łosice jako działki  nr 43  o pow.1,00 ha  i nr 118 o pow.0,22 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Dzięcioły

Więcej...

2014-01-28 09:15

XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Więcej...

2014-01-28 09:06

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w 2014 roku IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Więcej...