Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-11-07 13:47

OGŁOSZENIE

Łosice, dnia 07.11.2013r.

 Informacja

  Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywany jest znaleziony przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

Więcej...

2013-11-05 15:24

Czad Cichy Zabójca

BADŹ CZUJNY!!! 
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

Corocznie około 50-100 osób pada ofiarą czadu - silnie trującego, bezbarwnego, bezwonnego gazu powstającego w wyniku niecałkowitego spalania produktów opałowych.

Głównym powodem zaczadzeń jest wdychanie czadu. A głównym powodem wytwarzania się czadu, jest niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

Więcej...

2013-10-31 12:34

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Stara Kornica

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Stare Szpaki gmina Stara Kornica jako działki nr 326  o pow.0,17 ha i nr 495 o pw.0,05 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Stare Szpaki

Więcej...

2013-10-31 12:33

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków wsi Dawidy gmina Olszanka numerami działek 1,66,205 i 220 o łącznej pow.0,82 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Dawidy.

Więcej...

2013-10-31 09:50

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg w Powiecie Łosickim

W środę 30 października samorządowcy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęg, tym samym oficjalnie otwierając zmodernizowaną drogę Wyczółki – Bolesty oraz ulicę Narutowicza. Modernizacja tych dróg była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rządowego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Więcej...

2013-10-25 13:02

Wręczenie nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 24 października 2013r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Więcej...

2013-10-24 14:15

Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa Powiatu Łosickiego

Debaty organizowane są we wszystkich powiatach na Mazowszu. Mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej...