Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-10-25 13:02

Wręczenie nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 24 października 2013r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Więcej...

2013-10-24 14:15

Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa Powiatu Łosickiego

Debaty organizowane są we wszystkich powiatach na Mazowszu. Mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej...

2013-10-21 15:26

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla SPZOZ

W dniu 21.10.2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego. Swoją obecnością zaszczycili goście - Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Senator Pan Waldemar Kraska, Poseł Pan Krzysztof Borkowski, Poseł Pani Stanisława Prządka, Poseł Pan Grzegorz Woźniak, Pan Wiesław Mariusz Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, dyrektorzy jednostek służby zdrowia

Więcej...

2013-10-16 11:33

Opłaty środowiskowe bez tajemnic

Rozliczenia z ZUS czy US to niejedyne obowiązki przedsiębiorców. Są jeszcze szeroko rozumiane opłaty środowiskowe, a wśród nich – za korzystanie ze środowiska, produktowe (związane z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, olejów lub opon, baterii bądź akumulatorów), za substancje kontrolowane. Warto wiedzieć za co naliczamy opłaty, kto powinien to robić i wreszcie – w jaki sposób.

Więcej...

2013-10-15 12:15

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach zaprasza na dyżur Konsultanta Funduszy Europejskich, który odbędzie się w dniu 25.10.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łosicach przy ul. Narutowicza 6

Więcej...

2013-10-09 11:53

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

Starosta  Łosicki  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287), że w dniach od 22 do 25 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Sarnaki  i od 28 października do 14 listopada 2013 r. w godzinach 8-15 w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.18

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Sarnaki

Więcej...

2013-10-07 12:05

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. Świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Więcej...