Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-11-14 13:50

Zawiadomienie

Łosice, dnia 14.11.2013 r.

OSL.6222.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02—337 Warszawa z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt –dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, Tłocznia Gazu Hołowczyce II zlokalizowanej na terenie wsi Klepaczew, gmina Sarnaki, powiat łosicki

Więcej...

2013-11-12 13:45

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości Narodowego Święta Rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona została przez ks. Kanonik Michał Śliwowskiego, który w homilii poświęcił wiele miejsca wydarzeniom historycznym, z których każdy Polak powinien być dumny. Podkreśli, że Polski na mapie nie było przez 123 lata, ale była Ojczyzna w ziemi, języku, ludziach.

Po mszy św. w uroczysty przemarszu przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, szkół, stowarzyszeń, harcerstwa i poczty sztandarowe udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce.

Więcej...

2013-11-07 13:47

OGŁOSZENIE

Łosice, dnia 07.11.2013r.

 Informacja

  Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywany jest znaleziony przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

Więcej...

2013-11-05 15:24

Czad Cichy Zabójca

BADŹ CZUJNY!!! 
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

Corocznie około 50-100 osób pada ofiarą czadu - silnie trującego, bezbarwnego, bezwonnego gazu powstającego w wyniku niecałkowitego spalania produktów opałowych.

Głównym powodem zaczadzeń jest wdychanie czadu. A głównym powodem wytwarzania się czadu, jest niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

Więcej...

2013-10-31 12:34

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Stara Kornica

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Stare Szpaki gmina Stara Kornica jako działki nr 326  o pow.0,17 ha i nr 495 o pw.0,05 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Stare Szpaki

Więcej...

2013-10-31 12:33

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków wsi Dawidy gmina Olszanka numerami działek 1,66,205 i 220 o łącznej pow.0,82 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Dawidy.

Więcej...

2013-10-31 09:50

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg w Powiecie Łosickim

W środę 30 października samorządowcy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęg, tym samym oficjalnie otwierając zmodernizowaną drogę Wyczółki – Bolesty oraz ulicę Narutowicza. Modernizacja tych dróg była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rządowego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Więcej...