Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-06-18 10:44

OGŁOSZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013  r., poz. 267) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, w dniu 06.06.2013 r. na wniosek Urzędu Gminy w Starej Kornicy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych do wprowadzania ścieków (wód deszczowych ) do ziemi  w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej Nr 447 oraz na działkach geodezyjnych Nr 422 i 469 w miejscowości „Stara Kornica” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

Więcej...

2013-05-31 14:27

OGŁOSZENIE

Starosta Łosicki ogłasza o wydaniu postanowienia z dn.17 maja 2013 r.  GKN.6832.1.2013 dotyczącego wszczęcia postępowania scaleniowego na części obrębu Hołowczyce gm. Sarnaki o pow.304,98 ha. Postanowienie to zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia we wsi Hołowczyce w dniu 26 maja 2013 r. i w ciągu 14 dni od tej daty jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz we wsiach Hołowczyce Stare i Hołowczyce Nowe.

Więcej...

2013-05-28 08:41

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r.  poz.267/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 15.05.2013r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych ...

Więcej...

2013-05-28 08:37

I Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

Serpelice 2013

Organizator :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu      

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85)6557706; 517396270

biuro@tygieldolinybugu.pl

Cele :

  1. Popularyzacja pieśni ludowych Doliny Bugu.
  2. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów.
  3. Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji śpiewu ludowego i muzyki.
  4. Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorców dzieciom i młodzieży.
  5. Integracja środowisk animatorów folkloru.

Więcej...

2013-05-27 08:02

ZAGŁOSUJ PRZEZ INTERNET A OLSZANKA WYGRA BEZPŁATNE BOISKO

Szkoła Podstawowa im. Unitów Podlaskich w Olszance przystąpiła do konkursu „KOLOROWE BOISKA”. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest wielofunkcyjne boisko. Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych z małych miejscowości, które nie mają boiska szkolnego lub posiadany przez nie obiekt jest w złym stanie technicznym.

Więcej...

2013-05-27 07:55

MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL

Szanowni Państwo,

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 maja do 26 czerwca 2013 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Więcej...