Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2014-05-16 14:54

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Więcej...

2014-05-16 10:00

O G Ł O S Z E N I E

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Chlebczyn  położonego w gminie Sarnaki.

Więcej...

2014-05-16 09:55

O G Ł O S Z E N I E

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Klimczyce-Kolonia położonego w gminie Sarnaki . Prace mają na celu podniesienie dokładności określenia granic władania nieruchomości gruntowych.

Więcej...

2014-05-12 12:22

Niewybuch w Zakrzu

W dniu 11 maja br. rolnik w trakcie obchodu użytku rolnego na terenie miejscowości Łosice w okolicach lasu Zakrzańskiego, gmina Łosice znalazł:

Pocisk artyleryjski uzbrojony z zapalnikiem o wymiarach: długość 600 mm, Ø 155 mm 1 szt. Zawierający około 12 kg materiału wybuchowego.

Więcej...

2014-05-05 12:42

Obchody 3 Maja w Łosicach

Uroczystości upamiętniające 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach.

Więcej...

2014-04-30 09:24

I Dostawa Specjalnych Samochodów Pożarniczych

W dniu 29.04.2014 r. zostały dostarczone pierwsze 3 specjalne samochody pożarnicze w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013.

Więcej...