Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-07-17 15:12

Festyn Nadbużański - Dzień 2

XIV Festyn Nadbużański

14 lipca - drugi dzień festynu rozpoczął Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki oraz zaproszeni goście: Pan Adam Wawryniuk – Przewodniczący Rady Gminy Sarnaki, Pani Grażyna Kasprowicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, Pan Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica, Pan Jarzy Wąsowski – Burmistrz Gminy Mordy, Pan Maciej Szewczyk Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Pan Henryk Brodowski – Dyrektor SP ZOZ w Łosicach, Pani Agnieszka Wojtkowska Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Następnie scenę zdominował piękne i utalentowane kobiety z zespołu Babska Biesiada, które bawiły uczestników piosenkami sarmackimi, radzieckimi, góralskimi oraz z repertuaru zespołu ABBA. W między czasie na scenie zaprezentował się młodzież z Breake Crew Kids, OKNIŃSKI TEAM zaprezentował  brazylijskie jiu jitsu i MMA, a na polanie za sceną odbyły się pokazy strażackie.

Więcej...

2013-07-17 12:47

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA - /jednolity tekst  Dz. U. z 2013r.  poz.267/  Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e 

że w dniu 10.06.2013r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Huszlew , 08-206 Huszlew postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia na budowę chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2034 Łuzki –Dziadkowskie w km. 6+249 do km 6+798 oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w msc. Huszlew, gm. Huszlew na działce o nr ewid. 817.

Więcej...

2013-07-17 12:16

Festyn Nadbużański - Dzień 1

XIV Festyn Nadbużański

            13 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się I Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu, w którym uczestniczyło 14 zespołów muzycznych. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Celem tego przeglądu było przede wszystkim popularyzacja kultury podlaskiej, a w szczególności tradycji muzycznych. Otwarcia Przeglądu dokonali: Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki. 

Więcej...

2013-07-09 09:28

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z   o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 18.06.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 135.2013, udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych:

Nr 2050W Łosice- Hadynów- Krzesk – dr. Nr 2 w msc Olszanka;

Nr 2032 W Olszanka – Korczówka – gr. woj. –(Krzywica) w msc. Olszanka;

Nr 3666 W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka w msc. Olszanka zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 821, 823, 828,

 

Więcej...

2013-06-27 12:41

Dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

dla

PRZEDSIĘBIORCÓW oraz

OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 odbywają się dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

Więcej...

2013-06-26 14:06

Nowe Połączenia PKS

Więcej...

2013-06-20 14:48

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH

UWAGA KONSUMENCI !

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE:

ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH


Osobami uprawnionymi do zwolnionia od opłat abonamentowych są m.in.:
 

  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  •  osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  •  osoby posiadające orzeczenie o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

Więcej...