Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-05-28 08:41

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r.  poz.267/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 15.05.2013r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych ...

Więcej...

2013-05-28 08:37

I Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

Serpelice 2013

Organizator :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu      

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85)6557706; 517396270

biuro@tygieldolinybugu.pl

Cele :

  1. Popularyzacja pieśni ludowych Doliny Bugu.
  2. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów.
  3. Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji śpiewu ludowego i muzyki.
  4. Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorców dzieciom i młodzieży.
  5. Integracja środowisk animatorów folkloru.

Więcej...

2013-05-27 08:02

ZAGŁOSUJ PRZEZ INTERNET A OLSZANKA WYGRA BEZPŁATNE BOISKO

Szkoła Podstawowa im. Unitów Podlaskich w Olszance przystąpiła do konkursu „KOLOROWE BOISKA”. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest wielofunkcyjne boisko. Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych z małych miejscowości, które nie mają boiska szkolnego lub posiadany przez nie obiekt jest w złym stanie technicznym.

Więcej...

2013-05-27 07:55

MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL

Szanowni Państwo,

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 maja do 26 czerwca 2013 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Więcej...

2013-05-23 23:17

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w Powiecie Łosickim 23-24 maja

W skład konwentu wchodzą starostowie z powiatów z województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu. W dniach 23-24 maja br. starostowie województwa mazowieckiego spotkali się w Serpelicach. Podczas pierwszego dnia konwentu zaproszeni prelegenci oraz obecni starostowie poruszali tematy: perspektywy wsparcia finansowego inwestycji powiatów w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii, o których mówił Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Artur Dąbrowski; aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych na rynku pracy oraz problemy funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych były tematem wystąpienia Mazowieckiego Wicekuratora Mariusza Dobijańskiego i Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Emilii Wojdyła.

Więcej...

2013-05-20 09:51

Konkurs pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łosicach.
2. Inicjatorem jest Komisja Oświaty Rady Powiatu Łosickiego, sprawująca nadzór merytoryczny nad konkursem.
3. Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Łosicki, Pan Czesław Giziński.
4. Patronat  medialny nad Konkursem objęły lokalne media.
5. Konkurs trwa od 20 maja 2013 r. do 15 listopada 2013 r.
6. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Powiatu Łosickiego i jego sympatyków.

Więcej...