Aktualności

2012-12-06 12:45

Wieś czy globalna wioska

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności.

Więcej...

2012-12-06 12:33

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

tl_files/starostwo/loga_partnerzy/KSU_logo.jpgInformujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 odbywają się dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

Więcej...

2012-12-06 11:59

WOLNE STANOWISKA W WOJSKU

W ostatnich tygodniach ukazało się około 3000 wolnych stanowisk w polskiej armii. Wojsko poszukuje osób, które odbyły zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych. W ofercie znajdują się także stanowiska dla byłych żołnierzy zawodowych, którzy przeszli na emeryturę, a którzy nie dosłużyli się pełnej wysługi emerytalnej.

Więcej...

2012-11-30 13:54

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

P R Z E Z   O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.11.2012r. na wniosek P. Macieja Acedońskiego reprezentującego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 

 „Rozbudowie skrzyżowania ulic Narutowicza i 11 Listopada z drogą wojewódzką Nr 698 i budową sygnalizacji świetlnej w Łosicach”

Więcej...

2012-11-29 12:29

PCPR Łosice wyróżnione przez Marszałka

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.11.23_wyroznienie_pcpr/1 (53)-w135-h135.jpg22 listopada br. w konferencji ph.: "Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji", odbywającej się pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego, udział wzięło ponad 200 uczestników i zaproszonych gości. Obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Więcej...

2012-11-22 13:43

Mazowiecki Powiat Roku

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.11.17_mazowiecki_powiat_roku/orzel_big.braz-w135-h135.jpg17 listopada w Warszawie odbyła się Wielka Gala Przedsiębiorczości zorganizowana przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Więcej...