Aktualności

2018-11-08 11:30

Ostatnia sesja Rady Powiatu Łosickiego

    6 listopada 2018 r. w Bursie Szkolnej o godzinie 15.00 odbyła się Sesja Rady Powiatu Łosickiego.

    LXIV sesja Rady Powiatu Łosickiego była ostatnią sesją w V kadencji przypadającej
na lata 2014-2018. Podczas sesji Pani Bożena Niedzielak - Starosta Łosicki przedstawiła prezentację skrótowo podsumowującą zrealizowane w tym czasie przedsięwzięcia.

    Ostatnia sesja Rady Powiatu Łosickiego czas podsumowań czteroletniej działalności, ale także okazja do podziękowania za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra powiatu. Podziękowano radnym powiatu, instytucjom, służbom, inspekcjom i samorządom gminnym z terenu powiatu łosickiego za współpracę. 

Więcej...

2018-11-07 14:00

11 listopada 2018 - Narodowe Święto Niepodległości

Więcej...

2018-11-07 11:09

Informacja

Więcej...

2018-11-07 10:39

Ogłoszenia Zarządu Powiatu Łosickiego

Uchwała Nr 211/2018 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łosickiego w 2019 r.

 

Uchwała Nr 212/2018 Zarząd Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łosickiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia niedpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Więcej...

2018-11-02 14:18

Uwaga krwiodawcy!

Więcej...

2018-10-19 13:30

Wyróżnieni dyrektorzy

    18 października 2018 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w trakcie, której uhonorowano nauczycieli i pracownicy oświaty odznaczeniami państwowymi. Wręczono: 2 Złote Krzyże Zasługi, 2 Srebrne Krzyże Zasługi, 2 Brązowe Krzyże Zasługi, 20 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 27 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i 12 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe – 81 Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej...