Aktualności

2013-02-18 12:59

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz z wizytą u pacjentów łosickiego szpitala

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, dzień ten został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 r., w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Tego dnia pacjentów łosickiego szpitala odwiedzili: biskup Antoni Pacyfik Dydycz, starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz, przewodnicząca rady powiatu Grażyna Kasprowicz, radny powiatowy Marian Szymaniuk, ks. prał. Andrzej Jakubowicz, ks. Edward Boruc, ks. kanonik Michał Śliwowski, ks. kanonik Henryk Rzeszotek.

Więcej...

2013-02-07 14:30

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 05.02.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 18.2013, udzielająca pozwolenia na przebudowę mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 – Niemojki - Łysów – Dąbrowa - Korczew wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Niemojki, gm. Łosice na działkach oznaczonych nr ewid. 775, 330, 975/2, 492/1, 1307, 1371, 195, 506/1.

Więcej...

2013-02-05 10:55

Ogłoszenie

Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w terminie do dnia 28 lutego 2013 r wyceny nieruchomości opisanych niżej:

1) nieruchomość niezabudowana położona  w  Serpelicach, gm Sarnaki, oznaczona nr dz. 2205/4 o pow. 0,0148 ha oraz nieruchomość położona Nowa Kornica, gm. Stara Kornica, oznaczona nr dz. 501/7 o pow. 0,0208 ha w celu sprzedaży. Własność – Powiat Łosice.

2) nieruchomość rolna położona w Zaborzu, gm. Platerów, oznaczona nr dz. 200 o pow. 1,1470 ha i dz. nr 207 o pow. 0,6873 ha w celu  ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Własność - Skarb Państwa.

Więcej...

2013-02-05 08:55

Decyzja

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2000r.nr 98 poz.1071 z późn.zm)  po rozpatrzeniu  wniosku Wójta Gminy Sarnaki

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewidencyjne nr  219 o pow.1,10 ha,

249 o pow.0,29 ha, 347 o pow.0,70 ha położona w miejscowości Franopol  gm.Sarnaki stanowi mienie gromadzkie wsi Franopol

Więcej...

2013-02-01 10:09

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łosicach

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

że w dniu 28.01.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 1.2013, udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie skrzyżowania ulic Narutowicza i 11 Listopada z drogą wojewódzką Nr 698 i budową sygnalizacji świetlnej w Łosicach”

Więcej...

2013-01-29 10:47

Sposób funkcjonowania lodowiska w okresie ferii zimowych

Informacja dotycząca działalności lodowiska w ferie (od 28.01 do 10.02.2013)

Więcej...