Aktualności

2011-09-06 14:03

Kolejne znalezisko z okresu II wojny światowej na terenie powiatu łosickiego

tl_files/starostwo/galerie/2011_06_07_miniaturki/P9060417-w1200-h900-w120-h90.jpgW dniu 5.09.2011 r. w miejscowości Borsuki, gmina Sarnaki podczas niwelacji terenu odnaleziono, pochodzący z okresu II wojny światowej, niewybuch pocisku artyleryjskiego Ø 82 mm. Pocisk odnaleziono w ziemi przewiezionej z terenu byłej szkoły.

Więcej...

2011-09-06 12:23

Festyn Rodzinny

tl_files/starostwo/galerie/2011_06_07_miniaturki/festyn gorki-w460-w120-h90.jpgZapraszamy do udziału w Parafialnym Dożynkowym Festynie Rodzinnym przy kościele w Górkach.

Więcej...

2011-09-02 13:00

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia na budowę kanalizacji

O G Ł O S Z E N I E

 

 Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i  § 4 - K P A jednolity tekst - /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071, ze zmianami /.

 

z a w i a d a m i a m

p r z e z  o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 30 sierpnia 2011 r. Starosta Łosicki udzielił Zarządowi Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice  pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Błonie w Łosicach  i przebudowę drogi powiatowej nr 2051W 

Więcej...

2011-08-29 08:39

Dożynki 2011 w Łosicach

tl_files/starostwo/galerie/2011_06_07_miniaturki/P8280423-w1200-h900-bf191086.jpgDnia 28 sierpnia 2011 roku w Łosicach na terenie Zespołu Szkół Nr 3 RCKU (ul. Radzyńska) odbyły się uroczystości dożynkowe Powiatu Łosickiego, których organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Łosicach oraz Urząd Miasta i Gminy Łosice...

Więcej...

2011-08-08 11:50

Konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Więcej...

2011-08-03 08:59

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błonie w Łosicach.

W dniu 19. 07. 2011 r. zostało wszczęte na  wniosek  Zarządu Dróg Powiatowychw Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice   postępowanie  administracyjne w  sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Błonie w Łosicach i przebudowę drogi powiatowej nr 2051W  ul. Błonie...

Więcej...