Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2020-08-04 15:03

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Powiat Łosicki pozyskał 72 705,00 zł na program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

30 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk oraz Wicestarosta Łosicki Stefan Iwanowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisali umowę dofinansowania na zadanie w ramach Projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Wartość dofinansowania to 72 705,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym zakup laptopów, sprzętu audiowizualnego, itp. Zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek , środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Więcej...

2020-08-04 13:47

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 04.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.08.2020 r.

 

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 78/(5)

  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 0 (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 8(0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 7/(0)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
  • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Kolejne dwa przypadki w powiecie łosickim to starsza kobieta i starszy mężczyzna hospitalizowani w oddziale zakaźnym siedleckiego szpitala.

Więcej...

2020-08-01 10:00

Wystawa „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę” – do pobrania

 

Wystawa elementarna została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku.

Jest pierwszą – w całości kolorową – wystawą o Powstaniu Warszawskim, dzięki kunsztownemu procesowi koloryzacji zdjęć czarno-białych dokonanemu przez Mikołaja Kaczmarka.

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA i kolekcji prywatnych.

Zachęcamy do pobrania pliku z wystawą zamieszczonego na stronie (w dwóch formatach B1 i A3) i wydrukowania całości, złożonej z 14 plansz.

 

Więcej...

2020-08-01 08:45

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Instytut Pamięci Narodowej odda hołd Powstańcom Warszawskim, uczestnicząc w uroczystościach państwowych i organizując wydarzenia w całej Polsce.

Więcej...

2020-07-31 14:39

Od 4 sierpnia 2020 r. ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Po otrzymaniu zawiadomienia skontaktuj się z ośrodkiem i podaj aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje Cię o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.

Więcej...

2020-07-31 14:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Więcej...

2020-07-31 14:27

„Sprawdzaj, czytaj, pytaj!” - Produkty

Kampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zwrócić uwagę na nasilone zagrożenie nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami.

Ze skarg konsumentów wynika, że do wielu osób kierowane są oferty alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki zysk bez ryzyka. Konsumenci namawiani są także na produkty lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie.

UOKiK przygotował dwa spoty ostrzegające przed tego typu praktykami.

Więcej...