Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2020-08-13 13:53

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 13.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 49/(5)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 2(0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 9/(1)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Kolejny potwierdzony przypadek w powiecie łosickim to kobieta w średnim wieku hospitalizowana w Oddziale Zakaźnym w Siedlcach.

Więcej...

2020-08-13 12:27

Zmiany w organizacji ruchu - Łosice

Od poniedziałku, 17 sierpnia rozpocznie się w Łosicach remont mostu na rzece Toczna oraz remont ulicy Piłsudskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej, rozbudową skrzyżowania z ulicami Narutowicza i 11 Listopada. 

Prace mają się odbywać etapowo po jednej stronie jezdni. Na drugiej stronie jezdni ma odbywać się ruch dla pojazdów o masie nieprzekraczającej 3.5t, służb oraz komunikacji zbiorowej. Sterowanie ruchem poprzez sygnalizację świetlną.

Wyznaczono objazdy (szczegóły na mapkach). Prace mają potrwać do 31 maja 2021 roku. 

Więcej...

2020-08-12 14:11

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 12.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 48/(3)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 2(1)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 8/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Więcej...

2020-08-11 16:10

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 11.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 52/(1)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 1 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 8/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Więcej...

2020-08-10 15:00

INFORMACJA

Z uwagi na urlop Powiatowego Rzecznika ds. Konsumentów w dniach od 10-21.08.2020 r. nie będą załatwiane sprawy z zakresu pomocy w sprawach konsumenckich.

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym działa PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy proszeni są o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty.

 

Starosta
Katarzyna Klimiuk

Więcej...

2020-08-10 14:52

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 10.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.08.2020 r.

 

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 66/(2)

 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 1 (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/(0)

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 8/(0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 4/(0)

Kolejny potwierdzony przypadek w powiecie łosickim to młody mężczyzna, który był objęty kwarantanną.

Więcej...

2020-08-07 14:47

Raport o stanie powiatu za 2019 r.

Uprzejmie informuję, że na sesji w dniu 18 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu Łosickiego  rozpatrzy „Raport o stanie powiatu za 2019 r.”.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą  zabrać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020, poz.920), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie powiatu za 2019 r.” dostępny jest pod adresem :

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/240715

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Gromadzki

Więcej...