Zarząd Powiatu Łosickiego

Aktualizacja 08.08.2017

Zarząd Powiatu Łosickiego :

  1. Niedzielak Bożena - Przewodnicząca Zarządu
  2. Szymaniuk Karol – Wiceprzewodniczący
  3. Iwanowski Stefan– Członek Zarządu
  4. Frączek Wanda – Członek Zarządu
  5. Juszyński Karol - Członek Zarządu