Zarząd Powiatu Łosickiego

Aktualizacja 09.12.2014

Zarząd Powiatu Łosickiego :

  1. Giziński Czesław - Przewodniczący Zarządu
  2. Niedzielak Bożena – Wiceprzewodnicząca
  3. Iwanowski Stefan– Członek Zarządu
  4. Frączek Wanda – Członek Zarządu 
  5. Bojdo Dorota - Członek Zarządu (od 28.11.2016) Uchwała Nr XXXVIII/145/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 marca 2017 r.
  6. Karol Juszyński - Uchwała Nr XLII/158/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 czerwca 2017 r.

Aktualizacja 01.03.2011

 

Czesław Giziński – Przewodniczący  Zarządu

Mariusz Kucewicz – Wiceprzewodniczący  Zarządu

Franciszek Kałużny - Członek Zarządu

Stefan Iwanowski - Członek Zarządu

Marek Banicki - Członek Zarządu

 

 

Biuro zarządu:
Starostwo Powiatowe
ul. Narutowicza 6,
p. 29, tel. 83 357 19 29