Wicestarosta Powiatu Łosickiego

-
Karol Szymaniuk