Starostwo Powiatowe w Łosicach > Wiadomości > Pogrzeb Ks. Kazimierza Komara

Uroczystości pogrzebowe
Śp. Ks. Kanonika Kazimierza Komara


      W sobotę 15 maja 2010 r.  pożegnaliśmy śp. ks. kanonika Kazimierza Komara, proboszcza parafii św. Zygmunta i Dziekana Dekanatu Łosickiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z Pasterzem Kościoła Siedleckiego Mszę św. koncelebrowało ok. 200 kapłanów. Uczestniczyła w niej rzesza wiernych.
     Śmierć ks. kan. Kazimierza Komara zaskoczyła nas wszystkich. Dla Boga nie ma jednak śmierci nieprzewidywalnych. On wszystko doprowadza do pełni, by ci, którzy w Niego wierzą mieli życie wieczne. Otwierając Kazanie na Górze, Ewangelia św. Mateusza podkreśla, że przystąpili do Jezusa Jego uczniowie. Jezus zaś podniósł oczy na swoich uczniów, ukierunkowując ich spojrzenia na nową perspektywę życia. To nowe życie jest darem Boga spełniającym się w człowieku wskutek przyjętej wiary i przystąpienia do Jezusa. Nic więc dziwnego, że św. Jan pisze w Apokalipsie: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny" (Ap 14,13). Te słowa możemy odnieść do zmarłego Księdza Kanonika - mówił Biskup Siedlecki.
     Pod koniec uroczystej Eucharystii przedstawiciele władz lokalnego samorządu oraz przyjaciele pożegnali duchownego. Po czym kondukt żałobny na cmentarz odprowadził ks. prałat Kazimierz Niemirka. W ostatniej drodze ks. kan. Kazimierzowi Komarowi towarzyszyła rodzina, kapłani i licznie zgromadzeni parafianie.
 
Zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec

Kochany Nasz Pasterzu Spoczywaj w spokoju - takimi słowami z poezji ks. Twardowskiego pożegnał śp. ks. kanonika Starosta Łosicki - Czesław Giziński.

I.K.

 

 

tl_files/starostwo/galerie/pogrzeb ks. kazimierza komara/P5150601-w800-h600.jpg

tl_files/starostwo/galerie/pogrzeb 
ks. kazimierza komara/P5150675-w800-h600.jpg


Wystąpienie Starosty Łosickiego na uroczystościach pogrzebowych
Ks. Kanonika Kazimierza Komara


     Przewielebny Ekscelencjo - Księże Biskupie, duszpasterzu Diecezji Siedleckiej, Drodzy księża, pogrążona w smutku rodzino, pogrążeni w smutku i zagubieni parafianie. Tak smutnego wydarzenia ta parafia w swojej historii istnienia jeszcze nie przeżywała. Nagłe odejście pasterza, w okresie największej aktywności kapłańskiej, stwarza głęboką pustkę, którą zapełnić może tylko Stwórca. Śp. Ks. Kanonika Kazimierza Komara poznałem jako kapłana skromnego, pełnego radości, życzliwego ludziom, gdy byłem członkiem Rady Parafialnej w Parafii Św. Trójcy. W tym czasie, w okresie budowy nowej świątyni, swoim doświadczeniem i pomocą, wspierał Ks. Kanonika Stanisława Grabowieckiego, budowniczego kościoła sąsiedniej parafii łosickiej.
     Obdarzony niezwykłą komunikatywnością, potrafił w bardzo prosty, ludzki sposób dotrzeć do wszystkich problemów parafian naszego miasta i powiatu. Śp. Ks. Kanonika Kazimierz Komar był przykładem najlepszej współpracy samorządów z Kościołem w rozwiązywaniu wszystkich problemów ludzkich, poszczególnych społeczności.
     Aktywnie wspierał ratowanie łosickiego szpitala od upadku, co przyczyniło się do ponownego rozkwitu tej jednostki. Ostatnia rozmowę ze Śp. Ks. Kanonikiem odbyłem kilka dni przed Jego śmiercią, na temat urządzenia nowego cmentarza i budowy kaplicy cmentarnej. Będzie to kolejna wielka inwestycja w parafii, po odnowie wnętrza Kościoła Św. Zygmunta. Musimy te rozpoczęte dzieło Śp. Ks. Kanonika dokończyć. We wszystkich przedsięwzięciach samorządowych ustawiał najwyżej poprzeczkę, twierdząc: „jak cos się robi, trzeba to robić lepiej od innych - najlepiej jak się potrafi". Dla mnie osobiście w najtrudniejszych momentach potrafił wskrzesić nadzieję na pomyślne rozwiązanie wielu problemów powiatu. Dziękuję Ks. Biskupowi, duszpasterzowi Diecezji Siedleckiej, że przed sześcioma laty powierzył kierowanie Dekanatem Łosickim zmarłemu kapłanowi. Bardzo pomyślnie układała się współpraca z Jego Ekscelencją Biskupem Dydyczem, pod którego zarządem są dwie gminy Powiatu Łosickiego. Za tę współpracę w imieniu samorządowców serdecznie dziękuję.
     Dzisiaj mieszkańcy Ziemi Łosickiej składają hołd naszemu zmarłemu Dziekanowi, prosząc Boga, by przyjął Go do grona zbawionych, którzy zakończyli swoją pielgrzymkę na tej ziemi - do nieba.
     Prosimy Stwórcę słowami ks. Jana Twardowskiego w imieniu zmarłego Śp. Ks. Kanonika Kazimierza Komara:

Zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec


Kochany Nasz Pasterzu Spoczywaj w spokoju


Starosta Łosicki
mgr inż. Czesław Giziński
>>Zobacz zdjęciaWróć