Aktualności

2017-12-01 15:17

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 2044W

   30 listopada 2017 roku w miejscowości Zakrze miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 2044W na odcinku Zakrze - Niemojki o długości 3,060 km.

Więcej...

2017-12-01 13:16

Prognoza ochrony środowiska dla powiat łosickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Więcej...

2017-12-01 10:06

Wypoczynek Zimowy 2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, że przeprowadza rekrutację wstępną na wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Więcej...

2017-12-01 09:57

Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” serdecznie zaprasza na warsztat turystyczny „Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego” który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017r. godz. 9.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn.

Szczególnie zachęcamy do udziału w  warsztatach przewodników turystycznych, osoby związane z obsługą ruchu turystycznego tj. hotelarzy, właścicieli pensjonatów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych itp., organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki, przedstawicieli JST zainteresowanych działaniami turystycznymi w gminie, przedsiębiorców, producentów lokalnych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 07.12.2017 r. na adres e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl lub telefonicznie: 797091197.

Więcej...

2017-12-01 08:55

Ratownicze turbodoładowanie

Ochotnicze Straże Pożarne swoje zgłoszenia udziału w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować" powinny przesyłać zgodnie z regulaminem uczestnictwa i formularzami załączonymi do tego komunikatu.

Więcej...

2017-11-30 15:26

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

    Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkoły zawodowe), który został ogłoszony w 07.11.2017 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Więcej...