Aktualności

2016-04-01 10:49

Decyzja dotycząca działek we wsi Falatycze, gmina Platerów

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

Więcej...

2016-04-01 10:46

Decyzja dotycząca działek we wsi Hruszniew, gmina Platerów

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

Więcej...

2016-04-01 10:44

Decyzja dotycząca działek we wsi Chłopków, gmina Platerów

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

Więcej...

2016-04-01 10:41

Decyzja dotycząca działek we wsi Czuchów, gmina Platerów

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

Więcej...

2016-03-30 07:57

Decyzja dotycząca działki 171, we wsi Krzywośnity gmina Huszlew

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępo-wania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Huszlew

 

Więcej...

2016-03-22 10:14

Debata pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy

21 marca w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach odbyła się debata pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy.  

Więcej...