Aktualności

2016-02-16 13:51

Nadbużański Rajd Walentynkowy Nordic Walking

Grupa miłośników Nordic Walking zorganizowała Rajd Walentynkowy po przepięknych nadbużańskich terenach. Pani Wanda Frączek – przewodnik, która bardzo dobrze zna historię i przyrodę nadbużańskich terenów zaprowadziła grupę na Czerwoną Górę (145 m n.p.m.) skąd roztaczał się widok na Drohiczyn.

Więcej...

2016-02-15 15:09

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

    W dniu 15 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

Z mieszkańcami Gminy Huszlew spotkali się: insp. Dariusz Borkowski Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Wicestarosta Łosicki Iwona Muder, Wójt Gminy Huszlew Stanisław Stefaniuk, mł. bryg. Rafał Stachowicz z Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łosicach, władze samorządowe i przedstawiciele innych instytucji.

Więcej...

2016-01-29 20:00

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  •   Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Więcej...

2016-01-28 14:36

Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Łosickiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 2/2016

Starosty Łosickiego

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw

z zakresu działalności lobbingowej

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

Więcej...

2016-01-12 12:26

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łosickiego zwanego dalej "planem transportowym" opracowany został w celu zapewnienia planowego oraz uwzględniającego oczekiwania społeczne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Więcej...