SIŁOWNIA NESTLE - GŁOSUJ NA LITEWNIKI!


Aktualności

2017-04-11 12:17

Stop wypalaniu traw!

    W trosce o zdrowie i życie ludzkie Państwowa Straż pożarna corocznie prowadzi kampanię prewencyjną pn. "NIE dla wypalania traw!", mającą na celu zapobieżenie pożarom traw.

    Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Wśród ludzi panuje przekonanie, że spalanie suchej roślinności przyniesie im korzyść, natomiast fakty są następujące:

1. Wypalanie traw jest niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi,niszczy przyrodę.

2. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt, inne tracą miejsca lęgowe.

3. Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat.

    Pożary traw często przenoszą się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

    W 2016 roku w związku z pożarami traw i nieużytków odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych. Pamiętajmy: najważniejsza jest świadomość i odpowiedzialność, bądźmy ostrożni.

Więcej...

2017-04-06 10:31

Wojska Obrony Terytorialnej

    Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

    Obecnie trwa nabór do służby w 5 batalionie Obrony Terytorialnej (5bOT) w Siedlcach. Batalion swoim obszarem odpowiedzialności obejmie miasto Siedlce i trzy powiaty łosicki, siedlecki i sokołowski (wystawiając po jednej kompanii w każdym powiecie).

Więcej...

2017-04-05 14:59

Afrykański Pomór Świń: poszukiwanie padłych dzików

    Od 4 kwietnia na terenie powiatu łosickiego - w gminach Platerów, Sarnaki, Stara Kornica - służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzić poszukiwania padłych dzików. Łącznie zaangażowanych będzie ok. 120 osób. Kontrola lasów potrwa do 7 kwietnia.

    Działania służb i wojska mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF w województwie mazowieckim. Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności i niewstrzymywanie prac służb - mówi Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Więcej...

2017-04-05 10:55

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce

    Zgodnie z art.11, ust.1 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2014 roku,  poz. 700 ze zm./ zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce, gm. Sarnaki, w celu  ustalenia zasad szacunku gruntów.

Więcej...

2017-03-31 10:52

Konkurs plastyczny

    Starostwo Powiatowe w Łosicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „TORBĘ NADBUŻAŃSKĄ”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie torby (uszycie, wydzierganie, wyszydełkowanie, pomalowanie, ozdobienie). Prace powinny nawiązywać bądź wykorzystywać motywy i symbole związane z historią, kulturą, przyrodą, folklorem nadbużańskim.  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby potrafiące robić na drutach, szydełku, szyć itp.

Więcej...

2017-03-28 14:03

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na warunkach i zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Więcej...

2017-03-27 14:41

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach poszukuje wykonawcy.

Więcej...

2017-03-27 14:18

Startuje konkurs plastyczny "Piastowskie pary"!

    Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piastowskie pary”. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i pogłębiania wiedzy o pierwszych władcach polskich.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej z dynastii Piastów.

Technika wykonania prac jest dowolna, wymagany format A3. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, z dopiskiem PIASTOWSKIE PARY.

Więcej...

2017-03-27 14:08

Rajd Pieszy i Nordic Walking „W poszukiwaniu wiosny”

    25 marca odbył się kolejny Rajd Pieszy i Nordic Walking organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, Klub Sportowy „Jedynka” Łosice, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tym razem pod hasłem „W poszukiwaniu wiosny” czterdziestoosobowa grupa uczestników rajdu udała się do Czuchowa Pieńków, aby stamtąd ruszyć w trasę przez Zaborze i dolinę Tocznej.

Więcej...

2017-03-24 08:25

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS

    Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok

Więcej...

2017-03-22 13:50

II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Łosickiego

W niedzielę 19.03.2017r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3  RCKU w Łosicach odbył się II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego.

W zawodach rywalizowało 94 uczestników w następujących kategoriach: szkoły podstawowe:dziewczęta / chłopcy, gimnazja: dziewczęta / chłopcy, szkoły średnie: dziewczęta / chłopcy , OPEN: kobiety / mężczyźni. Po wielogodzinnych zmaganiach czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

Więcej...

2017-03-22 08:58

Konkurs Kulinarny Ziołowy Przysmak

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich do udziału w VII edycji konkursu pt. "Kulinarny Ziołowy Przysmak". Konkursu oraz rozstrzygnięcie odbędzie się 18 czerwca 2017 roku podczas imprezy promocyjnej „VIII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” w Korycinach gm. Grodzisk.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres specjalista@tygieldolinybugu.pl do dnia 14 kwietnia 2017r.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w załącznikach poniżej oraz na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

Więcej...

2017-03-22 08:53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na Szkolenia pierwszej pomocy

W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na

- Szkolenia pierwszej pomocy – poprowadzenie zajęć (trener)
- Szkolenia pierwszej pomocy – podręczniki, przeprowadzenie egzaminu, wystawienie certyfikatów międzynarodowych

Więcej...

2017-03-20 10:44

XII Łosickie Spotkanie Edukacyjne

    W środę 15 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach odbyło się już XII Łosickie Spotkanie Edukacyjne, adresowane do maturzystów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łosickiego. W wydarzeniu uczestniczyła pani Bożena Niedzielak wicestarosta, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach. W dwunastej edycji spotkania, jak co roku, udział wzięły najbardziej popularne oraz najczęściej wybierane przez naszych absolwentów uczelnie i szkoły wyższe z Białegostoku, Lublina, Warszawy, Białej Podlaskiej i Siedlec.

Więcej...