Aktualności

2018-07-24 08:43

Karawana pełna sztuki

Kolejny już raz podczas wakacji na Mazowsze wyrusza Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i AnimacjiKarawana to projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury, zachęcający mieszkańców województwa mazowieckiego do aktywnego rodzinnego spędzania wolnego czasu z kulturą. 4 sierpnia Karawana przyjedzie do Łosic, a 5 sierpnia – do Olszanki. Udział w festiwalu jest bezpłatny.

Więcej...

2018-07-19 08:19

Dni Łosic

Koncerty gwiazd, kabaret, kino plenerowe, potańcówka i moc innych atrakcji czekają na wszystkich, którzy wezmą udział w tegorocznych Dniach Łosic, które odbędą się 20 – 22 lipca na targowicy miejskiej. Organizatorzy, burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury zadbali o to, aby w programie imprezy każdy znalazł coś dla siebie.

Więcej...

2018-07-18 09:41

Granty dla mazowieckich gmin

Gminy województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych na szkolenia dla dorosłych mieszkańców. Celem programu „Ja w internecie” jest poprawa jakości życia mieszkańców,  wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy i zwiększenie bezpieczeństwa w internecie.  W programie nie jest wymagany wkład własny, a szkolenia dla mieszkańców są bezpłatne.

Więcej...

2018-07-17 11:53

XIX Festyn Nadbużański

    15 lipca odbył się XIX Festyn Nadbużański, który rozpoczął Karol Szymaniuk – Wicestarosta Powiatu Łosickiego. Następnie podczas VI Przeglądu Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu, zaprezentowało się 12 zespołów i 1 kapela. Celem przeglądu była popularyzacja pieśni ludowych Doliny Bugu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów, pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorców dzieciom i młodzieży oraz integracja środowisk animatorów folkloru. 

Więcej...

2018-07-13 08:00

Zapraszamy na festyn

Więcej...

2018-07-12 15:04

100 lat Polski w liczbach. 1918-2018

Stulecie istnienia Głównego Urzędu Statystycznego zbiega się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to okazja do przedstawienia historii kraju za pomocą danych statystycznych.

Publikacja przedstawia wybrane zjawiska i procesy charakterystyczne dla dziejów kraju w ostatnich stu latach. Pokazuje zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze obserwowane w Polsce, a także przybliża historię i rozwój statystyki. Interpretację danych liczbowych ułatwiają uzupełniające informacje historyczne, w tym kalendarium najważniejszych wydarzeń.

Wydawnictwo jest skierowane do osób zainteresowanych historią kraju, w szczególności jej rozwojem społecznym i gospodarczym. Jego celem jest wskazanie użyteczności statystyki i zachęcenie czytelników do sięgnięcia po jej bogate zasoby, towarzyszące Polsce od początku jej niepodległego istnienia.

Więcej...