Aktualności

2018-02-12 08:16

eWniosekPlus

Więcej...

2018-02-12 07:46

Strażackie OSCARY

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „FLORIANY” to przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności.

Jego głównym przesłaniem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy

i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Ma też na celu promowanie społecznej aktywności lokalnych wspólnot oraz roli Ochotniczych Straży Pożarnych w życiu mniejszych miejscowości.

Zadaniem Konkursu jest również promowanie współpracy OSP i samorządów, społeczne zaangażowanie pracodawców i przedsiębiorców.

 

Poznajcie szczegóły dwunastu kategorii konkursowych.

Więcej...

2018-02-05 14:26

Rajd Walentynkowy Nordic Walking

Więcej...

2018-02-02 16:35

Przebudowana droga powiatowa w Gminie Huszlew

    2 lutego br. w miejscowości Harachwosty uroczyście otwarto przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 2033W na odcinku Mostów – Krzywośnityo długości 4,09 km.

    Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

    Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Łosickim została zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Więcej...

2018-01-31 07:56

Śpiewnik Seweryna Krajewskiego

Akustyczny koncert najpiękniejszych piosenek Seweryna Krajewskiego, sięgając od czasów największej świetności Czerwonych Gitar, poprzez twórczość solową kompozytora, w tym utwory znane z filmów oraz napisane przez niego dla innych artystów. Znakomite teksty i muzyka od lat budzą sentyment słuchaczy.

Więcej...