Aktualności

2018-02-19 13:07

III Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego

Zapraszamy do udziału III Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 11 marca br. w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach.

Do udziału w turnieju zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe. Zgłoszeń do zawodów dla szkół należy dokonywać drogą elektroniczną na adres lszs@wp.pl lub pod numerem tel. 660 565 530 do dnia 09.03.2018r., zgłoszenia indywidualne przyjmowane są również w dniu zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się w sobotę 11 marca. Początek rozgrywek godzina 9.00. Szczegóły w Regulaminie.

Więcej...

2018-02-16 15:27

Ogłoszenie

Na podstawie §3 ust.1 i § 4 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza jednostki wykonawstwa
geodezyjnego posiadające praktyczne umiejętności obsługi aplikacji EWMAPA do przystąpienia do przetargu na Implementację wyników opracowania TERYT II w zakresie przebiegu granic gmin do ewidencyjnej mapy numerycznej powiatu łosickiego.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach  (http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/233517)

Więcej...

2018-02-15 14:41

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Więcej...

2018-02-13 11:11

Przysięga w Łosicach

Więcej...

2018-02-12 16:33

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

  • Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT
  • Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma
  • Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.

Więcej...

2018-02-12 08:52

Bezpiecznie na wsi

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Więcej...