Starosta Powiatu Łosickiego

-
Bożena Mariola Niedzielak

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, mgr filologii polskiej, posiada Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą, Kurs Menadżerów Oświaty, dodatkowo Studia Podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła liczne formy kształcenia m.in. z zakresu nadzoru pedagogicznego i jakości pracy szkoły. W swojej karierze zawodowej przez ponad 26 lat pracowała w szkolnictwie, zajmowała stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej. Współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym na terenie Gminy, Powiatu oraz Województwa. Prywatnie matka trójki dzieci, razem z mężem prowadzi specjalistyczne gospodarstwo rolne.