Aktualizacja 23.12.2010

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński
 
Urodzony i zamieszkały w Rudniku, gmina Łosice. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale rolnictwa. W swojej karierze zawodowej przez ponad 10 lat pracy w administracji zajmował stanowiska kierownicze. Odbył roczny staż zagraniczny w USA. Od 25 lat wspólnie z żona Jadwigą prowadzą gospodarstwo rolne. Jako działacz społeczny był jednym z organizatorów Kółek Rolniczych i związków branżowych. Działał w Radzie Społeczno – Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji oraz w Radzie Sołeckiej wsi Rudnik. W latach 2004 – 2007 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu II i początku III kadencji. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Starosty Łosickiego i sprawuje je do dnia dzisiejszego.