Struktura Organizacyjna

Komendant Powiatowy Policji w Łosicach:

  • Wydział Prewencji
  • Ogniwo Ruchu Drogowego
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia
  • Zespół Prezydialny
  • Zespół Zaopatrzenia
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach:

  • Wydział Kryminalny