Zestawienie numerów telefonów

 

Numer pokoju
 
Nr telefonu linii miejskiej

Lokalizacja / referat

Starostwo Powiatowe w Łosicach
10 3571910 Referat Komunikacji

M. Turska,
M. Mościbrodzka
M. Pietruszewska

11 3571911 Referat Komunikacji S. Dydycz
13 3571913 Referat Komunikacji E. Michalska
15 3571915

Referat Geodezji, Katastru iNieruchomości

M. Zacharczuk,

A. Pycka-Czublun

16 3571916 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości J. Księżopolski
17 3571917 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Mucha,
J. Matusz
18 3571918 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości Z. Nowaczek,
T. Czapska
19

3571919

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Pietruczuk
20 3571920 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Matusz,
K. Kordaczuk,
M. Pawłowska
23 3571923 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości W. Chlebiński
73 3571973 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości - ZUD E. Matusz
27 3571927 Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji M. Hryciuk,
A. Lewandowska
29 3571929 Sekretariat E. Kuśmierczyk
31 3571931 Informatyk, Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską

M. Romaniuk
A. Ozioro

32 3571932 Referat Architektury i Budownictwa F. Głuchowski,
J. Szewczyk
33 3571933 Referat Architektury i Budownictwa J. Romaniuk

34 3571934 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego R. Kasprowicz,
E. Pietruczuk
36 3571936 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych T. Węglarski
37 3571937 Powiatowy Rzecznik Konsumentów J. Mirońska
38 3571938 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Bagłaj
B. Białek
39 3571939 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa S. Kordaczuk
40 3571940

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

E. Niepogoda,

M. Jóźwiaczuk

41 3571941 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

M. Szczerbicka,
K. Ułasiuk

42 3571942 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie M. Witkowska

43 3571943 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie A. Kondraciuk
44 3571944 Biuro Rady Powiatu I. Wierzbicka
45 3571945 Przewodnicząca Rady Powiatu G. Kasprowicz
46 3571946 Referat Finansowy J. Walczyńska
47 3571947 Referat Finansowy D. Stefaniuk,
A. Szupiluk
48 3571948 Referat Finansowy A. Obzejta,
J. Bogdał
49 3571949 Kasa A. Marciniuk
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

67

3573330

Dyrektor

Danuta Borkowska

50

3571950

Pośrednictwo Pracy - doradca klienta

Elwira Jabłońska

Ewa Stachowicz

51

3571951

Pośrednik pracy - doradca klienta

Tomasz Nieścioruk

Małgorzata Raczuk

52

3571952

Pośrednik pracy - doradca klienta

Edyta Bobryk,

Magdalena Zbieć

53 3571953

Specjalista ds.programów -doradca klienta

Marta Pawluk

54

3571954

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta

Agnieszka Chomiuk

55

3571955

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

Barbara Duda

56

3571956

Doradca zawodowy - doradca klienta

Monika Chudek

58 3571958

Kierownik Referatu Rynku Pracy

Małgorzata Gasiuk

60

3571960

Inspektor

Starszy inspektor powiatowy

Bernadetta Trochimiuk,

Dorota Kowieska

61

3571961

Specjalista ds.rejestracji,

ewidencji i świadczeń

Karolina Chwedorczuk

62

3571962

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Alicja Mrozowska

64

3571964

Starszy inspektor powiatowy

Marek Adamiuk

Mariusz Zdzichowski

65

357196

Starszy inspektor powiatowy

Danuta Pawlak

66

3571966

Główny Księgowy

Jolanta Król

67

3571967

Sekretariat Inspektor

Edyta Wnukowicz

68

3571968

Kadry Starszy Inspektor

Sylwia Kowalczuk

71

3571971

3571972

Specjalista ds.programów - doradca klienta

Iwona Stachowicz

Nina Polkowska