Zestawienie numerów telefonów

 

Numer pokoju
 
Nr telefonu linii miejskiej

Lokalizacja / referat

Starostwo Powiatowe w Łosicach
10

3571910


Referat Komunikacji

M. Turska,
M. Mościbrodzka
M. Pietruszewska

11 3571911

Referat Komunikacji S. Dydycz

13 3571913

Referat Komunikacji E. Michalska

15 3571915

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

M. Zacharczuk,
A. Pycka-Czublun

16 3571916

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

J. Księżopolski

17 3571917

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

M. Mucha,
J. Matusz

18 3571918

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Z. Nowaczek,
T. Czapska

19

3571919

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

E. Pietruczuk

20 3571920

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

E. Matusz,
K. Kordaczuk,
M. Pawłowska
23 3571923 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

W. Chlebiński

73 3571973 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości - ZUD

E. Matusz

27 3571927 Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji

M. Hryciuk,
A. Lewandowska

29 3571929

Sekretariat

E. Kuśmierczyk

31 3571931 Informatyk, Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską

M. Romaniuk
A. Ozioro

32 3571932 Referat Architektury i Budownictwa F. Głuchowski,
J. Szewczyk

33 3571933

Referat Architektury i Budownictwa J. Romaniuk

34 3571934

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego R. Kasprowicz,
E. Pietruczuk
36 3571936

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych T. Węglarski
37 3571937

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

J. Mirońska

38 3571938

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Bagłaj
B. Białek

39 3571939

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

S. Kordaczuk

40 3571940

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

E. Niepogoda,
M. Jóźwiaczuk
41 3571941

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

H. Kaczyńska,
M. Szczerbicka,
K. Ułasiuk

42 3571942

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie M. Witkowska

43 3571943

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie A. Kondraciuk

44 3571944

Biuro Rady Powiatu

I. Wierzbicka

45 3571945

Przewodnicząca Rady Powiatu

G. Kasprowicz

46 3571946

Referat Finansowy

J. Walczyńska

47 3571947

Referat Finansowy

D. Stefaniuk,
A. Szupiluk

48 3571948

Referat Finansowy

A. Obzejta,
J. Bogdał
49 3571949

Kasa

A. Marciniuk

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
67 3573330 Dyrektor

Danuta Borkowska

50 3571950

Pośrednictwo Pracy

Elwira Jabłońska,

Katarzyna Demianiuk,

Ewa Stachowicz

51 3571951

Pośrednictwo Pracy

Monika Chudek,

Małgorzata Raczuk

52 3571952

Pośrednictwo Pracy

Edyta Bobryk,

Magdalena Zbieć

53 3571953Marta Pawluk
54 3571954

Doradcy

Agnieszka Chomiuk
55 3571955

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy Barbara Duda
56 3571956

Doradcy Tomasz Nieścioruk
58 3571958

Kierownik Referatu Rynku Pracy Małgorzata Gasiuk
60 3571960

Ewidencja

Bernadetta Trochimiuk,

Dorota Kowieska

61 3571961

Ewidencja

Alina Kuźma,

Karolina Chwedorczuk

62 3571962

Centrum Aktywizacji Zawodowej Alicja Mrozowska

64 3571964

Kadry, Informatyk

Mariusz Zdzichowski,


Marek Adamiuk

65 3571965

Księgowość

Danuta Pawlak
66 3571966

Księgowość

Jolanta Król
67 3571967
3590446

Sekretariat

Edyta Wnukowicz
68 3571968 Kadry Sylwia Kowalczuk

71 3571971

Instrumenty rynku pracy

Iwona Stachowicz
72 3571972

Instrumenty rynku pracy

Nina Polkowska