Aktualności

2018-02-27 09:05

INFORMACJA PRASOWA

 

Konkursy w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 21 lutego 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Umowy pomiędzy podmiotami leczniczymi a Mazowieckim Oddziałem NFZ na finansowanie tych świadczeń zostaną zawarte na pięć lat, począwszy od 1 lipca 2018 r.

Wyłonione w drodze konkursu najlepsze placówki lecznicze z całego województwa mazowieckiego będą udzielały świadczeń w poradniach medycyny paliatywnej, w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej oraz w hospicjach domowych dla dorosłych i dzieci, jak również w ramach perinatalnej opieki paliatywnej.

Na drugie półrocze br. Mazowiecki Oddział NFZ przeznaczył na ten cel ponad 42 mln zł (to jest blisko 15% więcej niż w I półroczu 2018 r.).

Dążeniem Funduszu jest, aby w każdym powiecie województwa znajdowało się co najmniej jedno lub więcej hospicjum domowe. W ten sposób cała populacja mieszkańców województwa będzie miała zapewnioną opiekę paliatywną. Planowana liczba świadczeń dostosowana jest do liczby mieszkańców poszczególnych obszarów.

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień.

 

 

KONTAKT: Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ Mazowsze, tel.: 0-605-177-717

Więcej...

2018-02-26 11:44

Przysięga 5MBOT w Łosicach

   25 lutego w Łosicach przysięgę złożyli żołnierze 53. Batalionu Piechoty Lekkiej wchodzącej w skład 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Więcej...

2018-02-26 10:28

Konkurs

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, dlatego też pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Platerowie postanowili zorganizować konkursy: na pisankę i kartkę wielkanocną.
W terminie do 19.03.2018 roku należy dostarczyć prace:
  • do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie - własnoręcznie wykonaną pisankę
  • do budynku Publicznej Biblioteki w Platerowie - własnoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną.
Zapraszamy do udziału.
Szczegółowe informacje w regulaminach.

Więcej...

2018-02-26 08:04

Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Łosickiego „100 lat Niepodległości”

  Trzy drużyny szczypiornistek z Powiatu Łosickiego 22 lutego zmierzyły się w turnieju organizowanym przez PUKS  „Jedynka” Łosice, Szkolny Związek Sportowy oraz Starostwo Powiatowe w Łosicach. 

Więcej...

2018-02-21 08:50

GAZOCIĄG POLSKA-LITWA

Projekt interkonektora gazowego Polska – Litwa zakłada budowę nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Aktualnie stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A.  i  Amber Grid AB– operator litewskiego systemu przesyłowego (wcześniej LIETUVOS DUJOS). Obecnie projekt znajduje się na etapie przedinwestycyjnym.

Więcej...

2018-02-20 14:36

Utworzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Nazwa usługi

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Od kiedy obowiązuje

24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21).

Kto prowadzi

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Dotychczasowe pozwolenia

  • Zezwolenia na transport wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
  • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
  • Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Więcej...