Aktualności

2016-05-25 12:57

Rajd Nordic Walking - Śladami historii

    W ciepłą i słoneczną sobotę (21 maja) odbył się Rajd Nordic Walking – Śladami historii. Po rozgrzewce na placu przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur uczestnicy udali się do Muzeum Historii i Tradycji Pana Romana Kosieradzkiego, który z pasją kolekcjonera i miłośnika historii regionu opowiadał o eksponatach zgromadzonych w muzeum.

Więcej...

2016-05-18 14:05

Znaleziono pocisk w Niemojkach

    17 maja 2016 r. podczas prac polowych w uprawie porzeczki w miejscowości Niemojki został znaleziony przedmiot wybuchowy i niebezpieczny, pochodzenia wojskowego.

Więcej...

2016-05-18 07:43

DZIEŃ DLA ZDROWIA

    15 maja br. w Łosicach odbyła się impreza pod nazwą Dzień dla zdrowia, której organizatorem było Stowarzyszenie Taneczne Fabryka Talentów z Łosic. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Starosta Powiatu Łosickiego. 

Więcej...

2016-05-17 08:04

Skrzynka z amunicją w Szydłówce

    W dniu 10 maja 2016 r. mieszkaniec miejscowości Szydłówka, gmina Olszanka zgłosił telefonicznie do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, że podczas prowadzenia prac ziemnych na swojej posesji odnalazł w ziemi skrzynkę metalową z amunicja pochodzącą prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

Więcej...

2016-05-12 15:09

Olimpiada Powiatowa Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości

    12 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, w której udział wzięło 18 finalistek gminnych olimpiad z terenu powiatu łosickiego. Olimpiada została zorganizowana przez  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach.

Więcej...

2016-05-12 09:02

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z przedstawieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko,

Więcej...